UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Tillbehör för värmeåtervinning

Värmeåtervinning | exodraft a/s > Produkter > Tillbehör för värmeåtervinning

För att garantera en säker och effektiv drift måste exodraft CHR P/P-S- värmeåtervinningsaggregat alltid användas tillsammans med exodrafts originaltillbehör.

3-vägs-blandningsvalv

Blandningsvalvet ser till att cirkulation till ackumulatortanken bara sker när vattnet uppnår önskad temperatur.

Om vattnet inte har den önskade temperaturen, cirkuleras det tillbaka till värmeväxlaren tills den önskade temperaturen uppnås.

Motor för blandningsvalv

Motor för att kontrollera ett 3-vägs-blandningsvalv.

Säkerhetstemperaturbrytare

Säkerhetsvalv

Temperaturmätare för att kontrollera en ytterligare ackumulatortank.

Temperaturmätare för att kontrollera en ytterligare ackumulatortank.

Utjämningsvalv

Utjämningsvalv med inbyggd flödesmätare och mätarglas.

Sensor för att mäta värmekvantitet

En flödesmätare, som när den används tillsammans med EHC-styrningen, mäter mängden av återvunnen energi.

PC1000-sensor

Product range

3-VÄGS-BLANDNINGSVALV, ¾-TUM

3-way-mix valve
Ett blandningsvalv med ¾-tum koppling ser till att cirkulation till ackumulatortanken sker när vattnet har uppnått önskad temperatur.

3-VÄGS-BLANDNINGSVALV, 1 TUM

3-way-mix valve
Ett blandningsvalv med 1-tum koppling ser till att cirkulation till ackumulatortanken sker när vattnet har uppnått önskad temperatur.

3-VÄGS-BLANDNINGSVALV, 1¼-TUM

3-way-mix valve
Ett blandningsvalv med 1 1/4- tum koppling ser till att cirkulation till ackumulatortanken sker när vattnet har uppnått önskad temperatur.

MOTOR FÖR BLANDNINGSVALV

Motor for mixerventil
Motorenhet för styrning av blandningsvalvet i värmeåtervinningsaggregatet. Används tillsammans med styrning EHC20 (230 V).

SENSOR FÖR MÄTNING AV VÄRMEKVANTITET, ¾-TUM

Sensor for measurement
Flödesmätaren kan mäta, när den används tillsammans med EHC styrningen, mängden återvunnen energi (¾-tumskoppling).

SENSOR FÖR MÄTNING AV VÄRMEKVANTITET, 1 TUM

Sensor for measurement
Flödesmätaren kan mäta, när den används tillsammans med EHC styrningen, mängden återvunnen energi (1- tumskoppling).

SENSOR FÖR MÄTNING AV VÄRMEKVANTITET, 1¼-TUM

Sensor for measurement
Flödesmätaren kan mäta, när den används tillsammans med EHC styrningen, mängden återvunnen energi (1 1/4- tumskoppling)

SÄKERHETSTEMPERATURBRYTARE

Säkerhetsvalv

TEMPERATURMÄTARE FÖR ATT STYRA CIRKULATIONEN TILL YTTERLIGARE EN ACKUMULATORTANK.

PC1000-sensor
Temperaturmätare för att styra cirkulationen till ytterligare en ackumulatortank.

UTJÄMNINGSVALV, ¾-TUMSKOPPLING

Udligningsventil"
Utjämningsvalv med inbyggd flödesmätare och mätarglas (¾-tumskoppling)

UTJÄMNINGSVALV, 1- TUMSKOPPLING (10-40 L/MIN)

udligningsventil
Utjämningsvalv med inbyggd flödesmätare och mätarglas (1- tumskoppling, 10-40 L/min)

UTJÄMNINGSVALV, 1- TUMSKOPPLING (6-20 L/MIN)

udligningsventil
Utjämningsvalv med inbyggd flödesmätare och mätarglas (1- tumskoppling, 6-20 L/min)

UTJÄMNINGSVALV, 1¼-TUMSKOPPLING

udligningsventil
Utjämningsvalv med inbyggd flödesmätare och mätarglas (1 1/4- tumskoppling)

UTJÄMNINGSVALV, 1 ½- TUMSKOPPLING

udligningsventil
Utjämningsvalv med inbyggd flödesmätare och mätarglas (1 ½- tumskoppling)

UTJÄMNINGSVALV, 2- TUMSKOPPLING

udligningsventil
Utjämningsvalv med inbyggd flödesmätare och mätarglas (2- tumskoppling)