UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Förbikopplingsspjäll

Värmeåtervinning | exodraft a/s > Produkter > Förbikopplingsspjäll

Applikation

exodraft’s förbikopplade spjäll används i avgassystem för att styra de heta rökgaserna/processluften till värmeåtervinnings enheter. Detta förbikopplade spjäll används i första hand för större pann-system, industriella verk, eller kommersiella system.

Alla delar som kommer i kontakt med rökgasen är gjorda av rostfritt stål EN 1.4404. Alla yttre delar är tillverkade av rostfritt stål EN 1.4301. En integrerad elmotor öppnar och stänger spjället. Strömförsörjning och start/stopp-signalen kommer från en extern exodraft panel, och är inte en del av spjället. Spjället har en säkerhets-fjäderretur, vilket gör att den stänger automatiskt i händelse av ett strömavbrott.

värmeåtervinning-exo
BD250_frei

Begränsningar

  • Max. temperaturen 600°C.
  • Bypass-spället ska inte användas som dräneringspunkt i ett avgassystem.
  • Bypass-spjället är som regel endast för inomhusbruk.
  • Installation utomhus kräver extra skydd.
  • Rökgas/processluft måste vara av en kvalitet (partikelfri) som inte med tiden kommer att orsaka att spjället fylls med rester som kan påverka spjällets funktion.
  • Lämplig för avgastemperatur upp till 600° C inlopp (topp) 250,5 mm; Utgång (hylsa) 251,2 mm.

Modeller

BD250

Lämplig för avgas-temperatur upp till 600 ° C. Ingång (änden) 250.5 mm, Utgång (Ljuddämpare) 251.2 mm.

BD350

Lämplig för avgas-temperatur upp till 600 ° C. Ingång (änden) 350.5 mm, Utgång (Ljuddämpare) 351.2 mm.

BD400

Lämplig för avgas-temperatur upp till 600 ° C. Ingång (änden) 400.5 mm, Utgång (Ljuddämpare) 401.2 mm.

BD500

Lämplig för avgas-temperatur upp till 600 ° C. Ingång (änden) 500.5 mm, Utgång (Ljuddämpare) 401.2 mm.

Tillbehör

Extra kontakt för förbikopplade-motorer.

Teknisk Data

  Förbikopplad-Motortyp El-Anslutning Strömförbrukning (standby) Vikt
BD250 NFA 10Nm 1 x AC24…420V,50/60HZ/DC24…125V 6 (2,5) W 30 kg
BD350 GK24A-1 40 Nm 1 x AC/DC 24V 11 (3) W 72 kg
BD400 GK24A-1 40Nm 1 x AC/DC 24 V 11 (3) W 70 kg
BD500 GK24A-1 40 Nm AC/DC 24 V 11 (3) W 68 kg