UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Produkter

Värmeåtervinning - skörda överskottsenergi

Våra kompakta luft-vatten-värmeåtervinningsenhet med integrerad bypass är speciellt utformad för att utnyttja energi från het rökgas eller processluft.

Hjärtat i enheten är en värmeväxlare tillverkad i rostfritt stål och koppar, som kombinerar lång uthållighet med effektiv värmeöverföring.

 

In-line-rökgasfläkt - fri installation och enkelt underhåll

En in-line-rökgasfläkt från exodraft ger kommersiella kunder möjlighet att styra draget i skorstenen. I motsats till en rökgasfläkt som monteras på skorstenen kan en in-line rökgasfläkt installeras som en del av skorstenens system. Detta skapar fri installation i kombination med enkelt underhåll.
 
 
exodraft värmeåtervinningsenheter för höga temperaturer i Basic Series från exodraft återvinnar oanvänd energi från rökgas och processluft…
 
 
Värmeåtervinningsenheter för höga temperaturer i Safe Series från exodraft återvinnar oanvänd energi från rökgas och processluft.
 

Den värmetåliga kanalfläkten CFI kan lätt justeras och installeras både horisontellt och vertikalt antingen i den vertikala eller horisontella delen av rörsystemet.

exodraft’s CFIR är en värmetålig kanalfläkt för gas, olja eller ånginstallationer. Den nya CFIR-kanalfläkten levererar mekanisk drag för gas, olja eller ånganläggningar.

exodraft’s förbikopplade spjäll används i avgassystem för att styra de heta rökgaserna/processluften till värmeåtervinnings enheter.

exodraft Spjällmotor används i exodraft avgassystem lösningar för skydd eller kontroll av inflöde av den heta rökgasen till Plattan för värmeåtervinningsenheter.
 

För att garantera en säker och effektiv drift måste exodraft CHR P/P-S- värmeåtervinningsaggregat alltid användas tillsammans med exodraft originella tillbehör.