UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Värmeåtervinning hos Staehle i Tyskland

Värmeåtervinning | exodraft a/s > Värmeåtervinning hos Staehle i Tyskland

Tyskbaserade G. Staehle GmbH är en av de tre europeiska tillverkarna av aerosolburkar. Företaget har produktionsanläggningar i både Stuttgart och Schifferstadt.

Som ett ansvarsfullt företag är Staehle stolta över sin hållbarhet och miljömedvetenhet och har sedan ISO 20151 blivit ISO 50001-certifierad med hjälp av ett energiledningssystem som fokuserar på minskning och övervakning av koldioxidutsläpp.

Därför tog Staehle i beräkningen av den nya produktionslinjen i Schifferstadt hänsyn till avgasvärmeåtervinning.

Processen att producera de tunna aluminiumplåtarna som aerosolburkarna därefter tillverkas av resulterar i gaser, vilka måste behandlas. Därför går gaserna genom en 700-graders termisk efterförbränning vilket gör dem säkra att släppa ut i miljön.

Staehle ville använda de höga avgastemperaturerna från efterförbränningen och förvandla de till varmvatten som levereras till sitt lagers värmesystem.

staehle-chimneys
Marc från Staehle

exodraft valdes som leverantör av hela skorstenssystemet inklusive utblåsningsvärmeåtervinning för den nya produktionslinjen.

Enligt Marc Oliver, Staehle VD, var orsaken till att Staehle valde exodraft som leverantör, att exodraft kunde erbjuda den mest kompakta och effektiva värmeåtervinningsenheten på marknaden som en nyckellösning.

Projektet genomfördes 2016, tillsammans med den allmänna entreprenören, värmeingenjörer, elektriker och skorstensbyggare. Systemet var skräddarsytt och utformat för att bli inkorporerat i produktionsprocessen.

En hög grad av flexibilitet och kommunikation garanterade att integrationen mellan byggnaden och produktionslinjen genom skorstens- och värmeväxlarteknik kunde realiseras.

När den nya anläggningen startades blev det snart klart att prestanda data som utlovas i erbjudandet från exodraft hade blivit fullständigt uppfyll, till och med överträffades värdena som var uträknade från början.

exodraft Opticalc-beräkningsprogram, som har certifierats externt av ett universitet, hade innan installationen använts för att beräkna de tekniska grunderna för avgasflödet och varmvattenkretsen, som fastställde ramparametrarna för den resulterande energiproduktionen och beräkningarna för avkastning på investeringen. Den ackumulerade återvunna energin från avgaserna kan övervakas kontinuerligt på display-skärmen.

Sedan oktober 2016 har Staehle uppvärmt sina lager på 7.500m² med ett system för avgasvärmeåtervinning, vilket minimerar värmekostnaden, vilket inte bara skyddar miljön utan också bekämpar stigande uppvärmningskostnader.

Case-FJ-industries-värmeåtervinning

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt