UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Värmeåtervinning hos FJ Industries i Danmark

Värmeåtervinning | exodraft a/s > Värmeåtervinning hos FJ Industries i Danmark

Med huvudkontor nära Odense, Danmark och fabriker i både Sverige och Kina har FJ Industries specialiserat sig på produktion av sintrade metallartiklar i nästan trettio år.

Produktionen av sintrade metallartiklar är en lång process där metallpulver utsätts för massivt hydrauliskt tryck för att komprimera det till metallkomponenter som därefter värmebehandlas i en tunnelugn.

Under sintring i tunnelugnen släpps stora mängder värme ut i form av rökgaser, och just i denna värme såg FJ Industries tillsammans med exodraft ett tillfälle till återvinning för.

Genom att återanvända spillvärme från rökgaser kan FJ Industries minska sina koldioxidutsläpp betydligt – samtidigt som deras energikostnader har minskat avsevärt.

Värmeåtervinningslösningen som tillhandahålls av exodraft omvandlar de heta rökgaserna till varmvatten, vilket därefter användes för att inte bara värma FJ Industries lokaler utan även för att värma badvatten och vatten för allmänna ändamål.

Case-FJ-industries-värmeåtervinning
OptiCalc-värmeåtervinning

Utöver att återanvända värme från tunnelugnarna, innebar exodraft-lösningen också värmeåtervinning från företagets stora luftkompressor.

exodrafts nyckellösning innebar att man hanterade företagets skorstensstruktur, installerade en skorstensfläkt för luftdragskontroll, arbete på vattenrör och rörledningsarbeten samt hantering av värmeåtervinningssystemet via PLC. 

Enligt CEO på FJ Industries, Lars Wildenschild, gick implementeringen och samarbetet med exodraft väldigt smidigt.

“Vi blev bemötta med professionalism och stor flexibilitet från exodraft, så det system vi har installerat passar precis våra behov. Våra resultat visar att vi har uppnått betydande energibesparingar – vilket innebär att lösningen kommer att ha betalat sig själv efter cirka 2½ år. “

Case-FJ-industries-värmeåtervinning
Trendlog-värmeåtervinning

FJ Industries har även möjlighet att övervaka sin värmeåtervinning kontinuerligt via en skärmdisplay, vilket ger dem en tydlig bild av hur mycket värme som har återvunnits och hur mycket pengar som har sparats.

Sammantaget lämnar värmeåtervinningslösningen från exodraft FJ Industries ett mer effektivt och grönare företag.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt