UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Värmeåtervinning hos DOT i Køge, Danmark

Värmeåtervinning | exodraft a/s > Värmeåtervinning hos DOT i Køge, Danmark

Med 7 produktionsanläggningar i både Danmark och Sverige är DOT den ledande nordiska fullserviceleverantören av ytbehandling av metall. Idag besöker vi DOT i Køge, Danmark, där de specialiserar sig på varmförzinkning. Anläggningschef Poul-Erik Roed-Christensen berättar:

DOT är kända för kompletta lösningar för ytbehandling och korrosionsskydd av metall. Vi gör främst varmförzinkning, vilket hänvisar till processen att sänka ner stål i varm, smält zink för att skydda stålet mot korrosion. Och sedan har vi ytbehandlingscentralen där vi målar metallen med både pulverlackering och våtlackering Det är våra huvudområden.

Vi valde att börja med värmeåtervinning, för att vi har så mycket spillvärme från våra smältningsugnar, som vi förut bara brukade ventilera ut. Vi identifierade i princip ett behov, och vi ville hitta en samarbetspartner som kunde hjälpa oss att återvinna värmen och få tillbaka den till våra processer.

Vi använder huvudsakligen den återvunna värmen för uppvärmning av vätskor i vårt förbehandlingsområde. Där har vi 200 kubikmeter vätska som behöver värme, och då har vi spillvärmen som vi använder för att värma elementen innan de går in i zinken.

En annan fördel med vårt värmeåtervinningssystem är att kunna värma upp elementen till en ännu högre temperatur, vilket betyder att när de når den smälta zinkytan, sjunker inte zinken. Detta gör att vi kan spara lite på vår zinkförbrukning och minskar också uppbyggnaden av aska eftersom elementen är torra snarare än våta när de går in i zinken. Så, det är några av de extra fördelar vi har upplevt utöver de förväntade.

exodraft och DOT har haft ett stabilt samarbete. Jag tror att exodraft har lyckats erbjuda en lösning som inte är statisk, utan snarare en som vi kan fortsätta att utveckla. De har verkligen varit mer av en samarbetspartner i motsats till enbart en leverantör.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt