UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Värmeåtervinning för tunnel bakugn

Värmeåtervinning | exodraft a/s > Värmeåtervinning för tunnel bakugn

Denna video visar installation av en exodraft värmeåtervinningslösning

Den totala installationstiden: 30 minuter

Den gammla skorstenen demonteras

En motfläns monteras på skorstenen och är nu klar för installation

Värmeåtervinningsystemet lyfts upp på taket och monteras på skorstenen

Totalt blir det 5st värmeåtervinningssystem monterade med en installationstid på under 3 timmar

Värmeåterviningslösningen från exodraft genererar 1.810 MWh om året vilket värmer vattnet som denna industri nyttjar i sin tvätt och disk anläggning

    Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

    Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
    Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt