UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Plattvärmeväxlare

Värmeåtervinning | exodraft a/s > Plattvärmeväxlare

En plattvärmeväxlare är en speciell sorts värmeväxlare med vilken värmeenergin i vätskor kan överföras till ett annat medium. En plattvärmeväxlare består av skiktade korrugerade plattor ordnade på varandra.

Mellan de olika lagren av plattor finns luckor, genom vilka ett kallt och ett varmt medium passerar. Det varma mediet värmer upp plattorna, vilket i sin tur avger värme till kylmediet.

En plattvärmeväxlare är därför en populär metod för att utvinna värmeenergi och är särskilt värdefull för företag och tillverkningar med hög energiförbrukning, såsom industribagerier.

En annan typ av värmeväxlare är tubvärmeväxlare. Båda dessa sorters värmeväxlare bygger dock på samma princip och skiljer sig endast åt genom sina speciella konstruktioner.

Det kan alltså vara ganska svårt att välja rätt sorts värmeväxlare. Därför kommer vi i följande avsnitt förklara de olika konstruktionssätten mer detaljerat och informera om fördelarna med var och en av dem. Rådgör med oss utan köptvång och hitta den bästa lösningen för just ditt företag.

Funktion och utformning av plattvärmeväxlare

Även om plattvärmeväxlare och tubvärmeväxlare har liknande funktioner, skiljer de sig väsentligt vad gäller utformningen. Till skillnad från tubvärmeväxlare består en plattvärmeväxlare av ett flertal plattskikt som är mer kompakta och effektiva. De filtrerar mer effektivt värmen från mediet.

Plattorna i en plattvärmeväxlare är gjorda av rostfritt stål och är därför idealiska värmeväxlare inom tillverkning av mat och medicin. När du köper en plattvärmeväxlare bör du vara uppmärksam på den speciella konstruktionen. De finns två olika former: Lödda och bultade plattvärmeväxlare.

Funktion och design för plattvärmeväxlare

Även om plattvärmeväxlare och rörvärmeväxlare arbetar efter en liknande princip, är de fundamentalt olika i sin design.

I motsats till rörvärmeväxlare består en plattvärmeväxlare av flera plattor, som är mer kompakta och effektivare än rördesignen, eftersom de har en större yta för att absorbera och överföra värmen till det andra mediet.

Plattorna i en plattvärmeväxlare är gjorda av rostfritt stål. Därför är användningen av en plattvärmeväxlare idealisk för matproduktion eller i farmaceutiska produktioner. En plattvärmeväxlare finns i två olika konstruktionstyper: bultade eller lödda.

Lödda värmeväxlare

Lödda plattvärmeväxlare är den vanligaste och mest använda typen av plattvärmeväxlare. På grund av den kompakta konstruktionsformen är lödda plattvärmeväxlare särskilt effektiva. De olika plattorna är lödda tillsammans i upp till 180°.

De lödda plattorna bildar flödeskanaler, som koncentrerar värme och som gör värmeöverföringarna till plattorna och till det kallare mediet mer effektivt.

Typer av lödda plattor

Plattorna i rostfritt stål löds vanligtvis tillsammans med nickel eller koppar. Kopparpläterade plattvärmeväxlare kan användas för nästan alla applikationer. Nickelpläterade plattvärmeväxlare används emellertid vanligen för destillerat vatten eller andra mer aggressiva former av vätskor.

Lödda plattvärmeväxlare kan användas för temperaturer upp till 200° C och kan stå emot ett arbetstryck på upp till 38 bar.

Den unika designen och konstruktionen av en lödd plattvärmeväxlare skapar en ström inuti värmeväxlaren, som har en självrengörande effekt på plattans yta. Det övergripande underhållet av en lödd plattvärmeväxlare är således lägre än andra värmeväxlare.

Bultade plattvärmeväxlare

Bultade plattvärmeväxlare är speciellt lämpade för större kylsystem med en stark ström- och mediumvolym som kanaliseras genom mellanrummen mellan de bultade plattorna.

De olika plattorna hålls ihop i en ram med klämbultar. Således är demontering och rengöring av bultade värmeväxlare relativt lätt.

Dessutom finns det möjlighet att lägga till ytterligare plattor till värmeväxlaren, vilket kan öka prestandan och effektiviteten hos den bultade plattvärmeväxlaren.

Särskilda former av tätningar mellan de bultade plattorna skapar inre utrymmen, där mediet kan strömma igenom. En fördel med bultade plattvärmeväxlare är att de i det stora hela kan motstå ett högre tryck och temperatur.

Fördelar med plattvärmeväxlare

En plattvärmeväxlare har många fördelar. Vi listar i följande avsnitt de viktigaste fördelarna med en plattvärmeväxlare.

  • Kompakt design
  • Ett billigare alternativ till andra konstruktioner av värmeväxlare
  • Garanterar hög stabilitet och användbarhet, även vid högt tryck
  • Speciellt lämplig för större kylsystem, värmesystem, mat eller farmaceutiska produktioner
  • Kostar mindre än en rörvärmeväxlare
  • Lågt underhåll

Skillnader mellan en plattvärmeväxlare och en rörvärmeväxlare

En plattvärmeväxlare har en mer kompakt design och kan därmed användas i flera olika applikationsområden. Dessutom har plattorna en större yta och kan därmed absorbera och överföra mer värmeenergi från mediet

Således har en plattvärmeväxlare en högre kompakthet och en högre värmeöverföringskoefficient. Samtidigt finns det ett minskat tryck inom plattvärmeväxlaren.

Varför ska du välja exodraft?

exodraft är en ledande tillverkare av värmeväxlare under många år. Vår ackumulerade erfarenhet har hjälpt oss att utveckla värmeväxlare som möter kundernas behov. exodraft producerar högeffektiva lödda värmeväxlare i rostfritt stål som kan massivt minska dina uppvärmningskostnader. Dessutom kan värmeväxlingen från exodraft användas inom flera applikationsområden.

Detta är en klar fördel i jämförelse med andra standardvärmeväxlare på marknaden, som i de flesta fall inte fullt ut möter kundernas behov.

exodraft – Experter på effektiv värmeåtervinning

exodrafts aktuella forskning och utveckling fokuserar på optimering av plattvärmeväxlare för applikationer under speciella omständigheter, där användningen av konventionella plattvärmeväxlare skulle vara olämplig. Till exempel har exodraft utvecklat en gas-flytande värmeväxlare med en asymmetrisk ström.

exodraft erbjuder en unik design på värmeväxlarens plattor som kan styra temperaturen på plattans yta medan den filtrerar bort det mesta av värmeenergin. Plattvärmeväxlare från exodraft används redan av många företag.

I kombination med exodrafts asymmetriska design, som minskar tryckfall, förblir exodraft-plattvärmeväxlaren det första valet för alla kunder som vill dra nytta av en dynamisk, robust och pålitlig plattvärmeväxlare.

Kontakta oss för ett samråd utan köpkrav.