UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Värmeenergi

Shutterstock varmebehandling

Värmebehandlings fabriker används av en rad olika industrier och processer för att uppnå specifika fysiska och kemiska reaktioner hos olika material. Storleken av den globala marknaden för värmeenergi var $ 90 miljarder år 2016 och ökar snabbt.

Värmebehandlings fabriker kräver ett stort utbud av värmeenergi och utgör en källa med stor potential för värmeåtervinning. exodrafts värmeåtervinning- och fläkt teknologi används idag på värme- och energi fabriker runtom i Europa, till fördel för ägarna såväl som klimatet.

Mekaniska skorstensdrag / regleringar av skorstensdrag för värmebehandling i tunnelugnar

Kammar- och tunnelugnar arbetar vid väldigt höga temperaturer och används för produktion i många olika industrier. Tunnelugnar som används för värmebehandling sprider värme genom naturliga utlopp men även genom strålande värme.

Efter att ett material har bearbetats med värme forslas den resterande värmen ut genom skorstenen. exodrafts mekaniska fläktar och skorstensdrag teknologi används för att förbättra ugnens effektivitet genom att reglera luftflödet.

Teknologin i fläktarna och skorstensdraget som förses anpassas till ugnens behov och materialet som bearbetas. Mekaniska fläktsystem och skorstensdrag förbättrar ugnens effektivitet genom att reglera tillförseln av luft och övervaka temperatur och lufttryck.

Kontakta oss idag

Värmeåtervinning från tunnelugnar för varmbearbetning

Tunnelugnar som används i värmebehandlingsanläggningar använder sig av värme i höga temperaturer och släpper ut varma rökgaser. Värmen från dessa rökgaser kan utvinnas genom att använda exodrafts värmeåtervinningssystem och kan till exempel alstras i varmvattentankar.

Återvunnen värme kan återanvändas i samma ugnar, om processen tillåter, vilket minskar den översiktliga energiförbrukningen. exodrafts värmeåtervinningssystem är lämpligt för användaranpassade installationer med användarvänliga skärmar och kontrollenheter. Processen kan alltid övervakas i realtid från en dator.

Värmeåtervinning från sintrings processer för metall

Sintring av metall utförs vid väldigt höga temperaturer och under processen är det oundvikligt att förlora en viss del av värmen som används. exodrafts värmeåtervinningssystem kan med fördel implementeras i sintrings processen så att värmen som släpps ut genom rökgas kan fångas in och användas för andra syften inom produktionen.

Förutom att återvinna värme från värmekrävande processer och rökgaser, kan värme även utvinnas ur nedkylnings processer, som även de är en stor del i bearbetning av värme. När värmebehandlade material kyls ned frigörs stora mängder av värme, vilken kan återvinnas för att användas vid en annan del av produktionen.

Den lagrade värmen kan användas i de egna processerna igen eller för till exempel städning, tvättning eller uppvärmning av rum. Vårt team av experter är tillgängliga för att möta dig på din fabrik för att analysera potentialen för värmeåtervinning och hur energiförbrukning kan minskas för utrustning som skapar och använder sig utav värmeenergi.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt