UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Värmebehandlingsanläggningar

Värmeåtervinning | exodraft a/s > Lösningar > Värmebehandlingsanläggningar
skorstens draft-graf

På en marknad med ökande energipriser, där fokus ligger på ett effektivt bruk av resurser och med begränsande krav på CO2-utsläpp, är det meningsfullt att dra nytta av den avsevärda mängd energi som finns i rökgaser, ånga och andra värmeprocesser.

Det rekommenderas vanligtvis att ta till vara värme i samband med processer där värme alstras och som annars skulle ha släppts ut genom skorstenen.

Vi på exodraft är experter som kan hjälpa företag att återvinna energi från rökgas, processvärme och ånga.

Den återvunna värmen kan användas för att värma upp byggnader och industriellt vatten, för production och eventuellt säljas till lokala uppvärmningssystem.

Upp till 80% av energin kan återvinnas

Energiförlusten från rökgas eller processvärme är vanligtvis mellan 10 och 15%. Med värmeåtervinningslösningen från exodraft kan upp till 80% av denna värme tas till vara.

Det effektiva bruket av överskottsvärme kombinerat med ett konkurrenskraftigt pris, betyder att för det mesta har en investering i exodrafts värmeåtervinningslösning avskrivits inom två, tre år.

svensk-system2
Individuell beräkning för ditt företag

Med vårt simuleringsprogram exodraft OptiCalc HR™ kan vi räkna ut individuellt hur mycket energi ditt företag kan spara med en investering i exodrafts värmeåtervinningslösning.

Du har därigenom en komplett överblick och kan fatta ett väl grundat beslut.

Läs mer om exodrafts värmeåtervinningsprodukter.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt