UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Smedjor och gjuterier

värmeåtervinning-exo

Många industrier använder sig av metallgjuterier eller smedjor för att tillverka olika objekt eller delar utefter specifika designer.

Både metallgjuterier och smedjor behöver smält metall som en grundläggande beståndsdel, då det är den som formas till att bli det önskade föremålet eller delen.

Dessa processer kräver värme i stora kvantiteter och värmen som går till spillo kan fångas upp och återvinnas med exodrafts värmeåtervinning och fläktsystem.

Mekaniska skorstensdrag / Reglering av skorstensdrag för ugnar och pannor

Pannor och ugnar som smälter olika metaller och legeringar, för att senare bearbetas, uppnår temperaturer mellan 350°C och 1200°C. Luften som tillförs till smältugnar och pannor kan regleras med mekaniskt kontrollerade skorstensdrag med hjälp av exodrafts luftsfläkt system.

Genom att optimera skorstensdraget kan bränsleförbrukningen minskas eller optimeras till att bli så effektiv som möjligt.

Teknologin för tryckkontroll analyserar lufttemperaturen och skorstensdraget konstant – och genom att öka eller minska hastigheten av fläkten kan draget hållas konstant, vilket ökar bränslets effektivitet hos ugnar, smältugnar och pannor.

Kontakta oss idag

Värmeåtervinning från härdande ugnar och smältugnar

Härdande av metall kan uppnås genom värmebehandling av stål, vilket gör den till austenit, och värmen justeras enligt anhalten av kol i stålet. Mikrostrukturen av stålet efter att det härdats kallas för ferrit eller martensit.

Stålet hettas upp för att omvandla det till härdat stål, och en del av värmen som går till spillo vid processen kan återvinnas via exodrafts värmeåtervinningssystem. Värmen överförs till vatten, vilket lagras i en varmvattentank och kan användas för olika syften, såsom att värma upp rum eller badvatten.

I andra situationer är det möjligt att använda den återvunna värmen i produktionen. Genom att göra detta kan en kort avbetalningsperiod uppnås för hela systemet för värmeåtervinning.

Värmeåtervinning från gjutningsprocesser

Att gjuta metalldelar från smält metall i smältugnar avger mängder av överskottsvärme. Värmeåtervinningssystem kan placeras så att värmen från formen kan upptas från skorstenen.

Då smält metall och legering hanteras vid väldigt höga temperaturer för att skapa gjutgods så utsöndras stora mängder av värme genom hela processen.

Den återvunna värmen kan lagras i varmvattenberedare och användas för olika syften vid senare tillfällen.

Värmeåtervinning från härdande av metaller genom upphettning

Härdande utförs för att tillverka stål som är hårt eller från att vara ömtåligt till att bli hållbart. Stål eller legeringar bearbetas vid temperaturer mellan 200°C och 700°C genom hela den härdande processen. Det är oundvikligt att förlora en viss del värme genom härdningsprocessen, men det är även möjligt att återvinna denna överskottsvärme och alstra den i en varmvattentank för att använda senare. Nedkylning av härdat stål kan även vara en källa för förlorad värme, som även den kan återvinnas.

Värme som utvinns ur de olika processerna och lagras i varmvattenbehållare kan användas för industriella processer, för städning, badvatten eller för uppvärmning av rum, bland annat. Om mer värme återvinns än vad fabriken själv konsumerar är det även möjligt att sälja den överblivna energin till elbolag eller fjärrvärmenätverk. På så sätt kan återvunnen värme skickas för att värma upp hem i området. Detta främjar både miljön och ekonomin för både företaget och samhället.

Vårt team av experter kan besöka varje gjuteri eller smedja för att undersöka möjligheterna för att återvinna överskottsvärme och försäkra ett optimalt skorstensdrag.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt