UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Plåtburkar

shutterstock dåser

En stor del av produktionen för förpackningar för dryck eller vätskor består generellt sett av aluminium- och plåtburkar. Att packa varor i metallburkar är ett utmärkt sätt för att bevara produktens kvalitet, livslängd och hygien.

Marknaden för aluminiumburkar växer och år 2018 producerades 300 miljarder burkar globalt. Värmeenergi används för att skapa metallburkar för att bland annat härda metallen, och energiförbrukningen kan minskas genom att använda teknologier för värmeåtervinning som erbjuds av exodraft.

Aluminiumburkar kan återvinnas, och råmaterialet är i sig självt hållbart när det behandlas professionellt och återvinns.

Värmeåtervinning från bearbetning av frånluft

Produktionen involverar till mesta del beskärning, markering och böjning av aluminium eller stål, samt värmen som används för att förbereda och härda metallburken. Värmen som förbrukas måste återvinnas med exodrafts teknologier och återanvändas där den behövs.

Industriella burk fabriker använder redan sig av exodrafts fläktsystem för att försäkra ett perfekt luftflöde. exodrafts mekaniska fläktar och skorstensdrags teknologier förbättrar företagets frånluftssystem, håller god kvalitet på luften inomhus och skapar en grund på vilken värmeåtervinning kan implementeras snabbt och enkelt. Det finns även en stor potential för möjligheterna att återvinna spilld värme från utrustningen, där värmeåtervinningen byggs direkt på rör och skorstenar.

exodrafts värmeåtervinningssystem utvinner värme för att lagra den i varmvattenbehållare och användas vid senare tillfälle inom den egna produktionen, för städning, tvättning eller för uppvärmning av rum.

Överskottsvärme kan även säljas vidare som fjärrvärme till lokala elbolag. Vårt team av experter besöker gärna ditt företag för att titta närmare på de olika möjligheter som finns för att minska konsumeringen av värmeenergi och även minska mängden slösad värme, utan att på något sätt kompromissa ditt företags produktion.

exodrafts teknologier för värmeåtervinning är inte bara de mest använda på marknaden, de är även enkla att använda med full kontroll och översikt över operationen.

Kontakta oss idag

Återvunnen energi är sparad energi. exodrafts värmeåtervinning och mekaniska skorstensdrag teknologier betalar oftast av sig själva inom 2-3 år och går med långsiktig vinst. Vårt team analyserar, förutser, beräknar, installerar och underhåller systemen samtidigt som de erbjuder en snabb och kompetent kundtjänst.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt