UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Pappersbruk

shutterstock papir møller

Industrin för papper och pappersmassa är en av de största i världen. Tillväxten har minskat de senaste året, men beräknas fortfarande att uppnå $ 382 miljarder år 2018. Användningen av papper har minskat i takt med digitalisering av text och skrift, vilket gör att vi kan förvänta oss ytterligare minskningar på lång sikt.

Men då papper fortfarande är en av världens största industrier så finns det en även skyldighet att producera hållbart. Värmeenergi som används i pappersbruk och exodrafts värmeåtervinnings teknolog av fläktar eller skorstensdrag kan minska energiförbrukningen markant. 

Värmeåtervinning från bearbetning av pappersmassa (kokande/upphettande)

Vid bearbetningen av biomassa i pappersbruk tillförs värme från en värmepanna. Värmen från kärl som innehåller massa kan återvinnas och återanvändas. exodrafts värmeåtervinningssystem bör installeras så att värmen från dessa pannor kan utvinnas och alstras i till exempel varmvattentankar för att användas vid behov.

Vidare kan värme även utvinnas ur rökgaser från pannorna som förser bearbetningen av massa med värme. Värme från rökgaser bör utvinnas genom exodrafts värmeåtervinningssystem och återanvändas inom samma process eller på annat håll där den behövs.

exodrafts teknologi för mekaniska fläktar och skorstensdrag kan även förbättra skorstenens självdrag för värmepannan, vilket minskar bränsleförbrukningen och dess effektivitet. Alla system är designade utefter skräddarsydda specifikationer och helt justerbara.

Installationen inkluderar ergonomiskt designade kontroller och skärmar med vilka användaren kan övervaka och analysera värmeflödet i systemet och anpassa dess funktion och interaktion under produktion.

Kontakta oss idag

Värmeåtervinning från torkning av pappersmassa

Torkning av pappersmassa är en annan process som skapar mycket extra värme, vilken såklart kan och borde återvinnas. Detta kan bli en återvinningsprocess då värmen samtidigt kan användas för att torka massan. exodrafts värmeåtervinningssystem reducerar energiförbrukningen i torkningen av pappersmassa och kan därmed öka vinsterna.

Återvunnen värme kan lagras i vattentankar och användas på annat håll. exodraft är alltid redo att analysera värmeinnehållet hos en process och beräkna potentialen för att installera våra teknologier på ett kostnadseffektivt sätt, vilket även förbättrar torkning av pappersmassa i sin helhet.

Mekaniska fläktar och skorstensdrag teknologier används för att optimera lufttryck och temperatur inuti papperskvarnen, vilket förbättrar effektiviteten av den värme skapande utrustningen och minskar förbrukningen av bränsle.

Alla exodrafts teknologier kan anpassas utefter särskilda krav för dina processer och är enkla att använda. Värme som återvinns från pappersbruk kan återanvändas inom den egna produktionen, industriell städning, tvättning eller uppvärmning av rum.

exodrafts team av experter besöker gärna ditt pappersbruk för att beräkna potentialen för värmeåtervinning och utveckla lösningar för att kunna använda den återvunna värmen på bästa sätt. En minskad energikonsumtion och ökad effektivitet genom hela processen är exodrafts slutgiltiga mål.

Då pappersindustrin fortsätter att spela en stor roll i vårt samhälle och för miljön, behövs effektiva processer för att uppehålla acceptabla villkor. exodraft bidrar till att möta detta behov genom att minska energiförbrukningen.

Vidare har pappersbruk ofta höga koldioxidutsläpp på grund av råmaterialen som används, och installationen av exodrafts värmeåtervinningssystem kommer att minska utsläppen och göra hållbarhet inom pappersindustrin till en prioritet.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt