UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Metallbearbetning

metallbearbetning
Mekanisk rökgasfläkt / Regleringar för ugnar och skorstensdrag

Bearbetning av metall kräver värme som skapas av masugnar och tillförs processen via strålning, konvektion eller induktion.

Metallbearbetning kräver höga temperaturer och hög bränsleförbrukning. Bränsleförbrukningen i ugnarna kan minska med hjälp av exodrafts teknologi för mekaniska rökgasfläktar och skorstensdrag, vilka analyserar lufttemperatur och tryck för att optimera skorstenens självdrag.

Mekanisk dragkontroll är väldigt pålitlig och stadig, tack vare exodrafts många år av erfarenhet inom industrin för skorstens teknologi. Effektiviteten av ugnen kan även förbättras kraftigt och bränsleförbrukningen minskas, när skorstenens självdrag är optimalt och anpassat till ugnens specifikationer.

Värmeåtervinning från ugnar

Rökgaser som avges från masugnar kan sprida stora mängder värme ut i atmosfären. Värmen kan istället fångas in och återanvändas genom exodrafts värmeåtervinningssystem.  Den återvunna värmen kan användas inom den egna produktionen eller för andra syften.

Värmeåtervinning från rökgaser, kombinerat med mekaniska skorstensdrag, kan förbättra effektiviteten av masugnen och minska energiförbrukningen – vilket i sin tur minskar utsläppen av koldioxid.

Kontakta oss idag

Värmeåtervinning från gjutningsprocesser

Vid gjutning hälls varm, smält metall i en form för att skapa det önskade föremålet. Uppvärmning av metall till dess smältpunkt avger mängder av överskottsvärme, mycket värme avges även från själva gjutningsprocessen och nedkylning av det gjutna föremålet.

All denna extra värme kan återvinnas, exodrafts värmeåtervinningssystem kan användas för att fånga upp denna värme för att alstra den i en vattentank.

Våra experter kan mäta och analysera dina skorstenar och därmed beräkna potentialen av hur mycket energi som kan lagras och samtidigt räkna ut avbetalningsperioden för hela värmeåtervinning systemet.

Värmeåtervinning från torkningsprocesser

Att värma metaller eller legeringar till dess kritiska punkt där de härdas och stärks kräver höga temperaturer under en specifik tidslängd. Värmen som skapas och förbrukas av metallen eller legeringen går till viss del förlorad, denna förlorade värme från torkningsprocessen kan fångas in av exodrafts värmeåtervinningssystem.

Värmen som utvinns kan lagras i en varmvattentank för att senare användas för andra syften i produktionen, men även för att värma upp rum, vatten eller städning, till exempel.

Värmeåtervinning från varm luft

Industrin för metallbearbetning kräver mängder av värme för olika syften och värmen från dessa processer innehåller ofta stora mängder energi. exodrafts värmeåtervinningssystem kan utvinna värme ur ånga eller rök och lagra energin i varmvattentankar. Samtidigt kan extraheringen regleras med hjälp av exodrafts teknologi för mekaniska skorstensdrag, så att energiförbrukningen kan hållas på en optimal nivå.

Värmen kan överföras till vatten, vilket värms upp och skickas till varmvattenbehållare. Värmen kan sedan användas för industriella processer eller användas för sådant som städning, varmvatten eller uppvärmning av rum. Om utsläppen av värme är större än vad företaget självt kan förbruka finns möjligheten att sälja värmen till fjärrvärmeförsörjning.

Metallbearbetning är en nödvändig del för byggindustrin, biltillverkning, energi och många andra industrier. Vid metallbearbetning används värmekällor för att skapa produkter som används av ovanstående industrier. Värme från många metallbearbetning kan fångas in och återanvändas genom att använda teknologier från exodraft.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt