exodraft a/s Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr SE-302 94 Halmstad Tel: 08-5000-1520
UK_Flag DE_Flag DK_Flag
exodraft-LOGO
Metallbearbetning_header

Bearbetning av metall innebär en mycket intensiv energiprocess som alstrar mycket värme.

Dra nytta av energin från överskottsvärmen

Värmen används för det mesta inte och går ut direlt genom skorstenen. Med exodrafts värmeåtervinningslösning kan det mesta av denna värme återvinnas och användas för industriellt vatten och uppvärmning, i produktionen eller kanske säljas till ett lokalt uppvärmningssystem.
CHR-P + CHR-P-S-industrial-application

Vi ger dig råd genom hela processen

Vi ger dig råd genom hela processen och innan du fattar ett beslut kommer du att ha en komplett översikt av investeringen, värmeåtervinningstakten och avskrivningsperioden.

Du kommer att få en fullständig rapport, framtagen med vårt unika program HR OptiCalc med all information du behöver för att fatta det rätta beslutet.

Det finns flera sätt för att spara energi, minska CO2-utsläppen och minska miljöpåverkan.

Läs mer om våra värmeåtervinningslösningar.