UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Mejerier

mejerier

Ett mejeri är namnet på en fabrik som bearbetar mjölk för att tillverka olika produkter och varor, som till exempel ost. Detta är en väldigt energikrävande industri. År 2017 var omsättningen på dess globala marknad $ 415 miljard, vilket är motsvarigheten till 200 miljoner ton.

Mjölk är den dominerande komponenten i mejerier, och då boskapsuppfödning släpper ut mängder av växthusgaser, så det är rekommenderat att mejerier runt om i världen kan, med mål i sikte, minska dessa utsläpp markant i sina produktioner av mejeriprodukter.

Värmeåtervinning från pastöriseringsprocessen

På industriella mejerier bearbetas alla mjölkvaror med värmeenergi. Värmen som behövs, och därmed dess konsumtion, varierar beroende på produkten som tillverkas. När exodrafts värmeåtervinnings teknologier implementeras i dessa mejeriprocesser så analyseras varje del av processen för att fastställa var mest värmeenergi kan utvinnas.

Med andra ord kan värmeåtervinnings teknologi installeras på några, eller alla, områden av industrin. Från de initiala processerna av temperering, långvarig pastörisering av mjölk vid låga temperatur, kortvarig pastörisering av mjölk och grädde vid hög temperatur, ultrapastörisering och diskning och sterilisering av behållare vid ultrahöga temperaturer.

Då det finns flera processer som involveras i mejeri industrins produktion av olika mjölkprodukter, så är värme vid specifika temperaturer nödvändiga vid olika tidpunkter. En del processer behöver snabb nedkylning, vilket gör att den förlorade värmen kan fångas upp och återvinnas vid ett annat tillfälle.

Alla upphettanded processer kan, med hjälp av exodrafts värmeåtervinningssystem, minska energiförbrukningen med omedelbart synbara besparingar.

Kontakta oss idag

Värmeåtervinning från pannor

Värmepannor installeras i mejerier för att förse värme genom ånga till alla processer som kräver uppvärmning. Dessa pannor har en stor potential för att återvinna värme.

Mekaniska fläktar och skorstensdrag teknologi från exodraft kan, genom kontrollerat självdrag, minska bränsle konsumtionen, optimera villkoren för operationen och även minska kostnaderna för underhåll. Värmeåtervinning kan användas för både rök och luft.

Beroende på typ av panna, dess fysiska egenskaper och installationsledningar, besitter exodraft teknologier som kan användas i varje tänkbar situation. Till exempel så kan värme från rökgaser alstras i en vattentank från vilken värme sedan kan ledas för att användas i mejeriproduktionen.

Värmen kan såklart även användas vid städning, uppvärmning av vatten eller rum, och så vidare. Den återvunna värmen kan även användas av absorberings kylare, som i sin tur kan användas i mejeriets nedkylning processer.

Om mer värme återvinns än vad företaget själv förbrukar kan den även säljas vidare till lokala elbolag eller som fjärrvärme.

Vårt team av experter är alltid tillgängliga för ett möte med dig för att utforska potentialen i att återvinna och optimera energin och värmen som används i ditt företag.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt