UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Köttindustrin och slakterier

Värmeåtervinning | exodraft a/s > Lösningar > Köttindustrin och slakterier
kött

Bearbetade köttprodukter serveras vitt och brett över hela världen, och med den ökande populationen växer även industrin. Marknadsvärdet för bearbetat kött uppnådde $714 miljarder åt 2016 och beräknas nå $1,7 triljarder år 2022.

Många rapporter från forskare visar på att råmaterialet i denna industri, såsom boskap, är en stor bidragande faktor till rådande klimatförändringar. Vare sig detta är sant eller ej är det upp till industrin att ta ansvar för sin egen hållbarhet.

exodrafts teknologier för värmeåtervinning utgör en utmärkt bas för varje företag som vill påbörja arbetet med att minska dess negativa klimatpåverkan.

Det finns ett stort utbud av köttprodukter på marknaden som kan kategoriseras som färska (råa), rårökta, rökta och tillagade, tillagade, torkade eller delvis torkade, inlagda eller fermenterade.

Användandet av värme är essentiell för de flesta av dessa kategorier och effektiv användning av denna värme borde vara en prioritet. Värmeåtervinning och optimering av dessa processer och utrustningen som involveras kan kategoriseras som:

Mekaniska rökfläktar / reglering av skorstensdrag i rökerier

Produktionen av rökt kött kräver en stor mängd av värme i sina processer för att kunna tillverka de önskade matvarorna.

exodrafts mekaniska rökfläkt teknologi och skorstensdrag kan förbättra skorstenens självdrag och genom att implementera vidare värmeåtervinningssystem kan tillförseln av värme genom rör och i rökrummet förbättras markant.

exodrafts teknologier förbättrar processen från A till Ö, är enkla att använda och riskerar inte kvaliteten hos den färdiga produkten.

Kontakta oss idag

Värmeåtervinning från fläktar

Industriella frånluftsfläktar kan regleras för att förbättra den industriella miljön inomhus med optimala nivåer av lufttryck, luftfuktighet och temperatur.

När den värmeskapande och värmekrävande utrustningen byggs ut spelar frånluftsfläktar en stor roll när det kommer till att uppehålla goda arbetsmiljöer och förutsättningar för den värmegenererande utrustningen.

Värme som förloras här kan återvinnas med exodrafts teknologier för mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning.

Värmeåtervinning från pannor och spisar

Värme från spisar och kondensering på värmepannor kan utvinnas för att återanvändas. Spisar kan användas mer effektivt genom att använda exodrafts mekaniska rökfläkt teknologier eller skorstensdrag.

Värme kan utvinnas ur rökgaser från spisar tack vare exodrafts värmeåtervinningssystem. Den alstrade värmen kan, till exempel, bevaras i en varmvattentank för att användas när den behövs.

Värmeåtervinning från flambering (avlägsnande av hår och fjädrar)

När eld används för att avlägsna hår och fjädrar från kött eller kyckling kan mycket överskottsvärme återvinnas med fördel för företaget.

Den återvunna värmen kan återanvändas i den egna processen igen genom att integrera olika teknologier, till exempel är nedkylning nödvändigt i slakterier vilket ofta görs genom att använda värmedrivna absorberings kylare.

Den återvunna värmen kan även användas vid industriell städning eller uppvärmning av vatten eller rum, till exempel. Återvunnen värme som inte används av företaget kan även säljas vidare till elbolag.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt