UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Juiceproduktion

shutterstock saft produktion

Fruktjuice är en jordbruksprodukt som är väl etablerad i världsmarknaden och bör vara hållbar när det kommer till odling, skördning, bearbetning och distribution. 2018 framställdes en total volym av 45,4 miljarder liter juice, vilket förväntas att öka till 50,6 miljarder liter vid 2024.

Då det är flera processer som används vid extrahering av juice, från skördning av frukten till den färdiga produkten, krävs mängder med elektricitet och värmeenergi. exodrafts teknologier minskar energikonsumtionen och erbjuder en del energi genom att återvinna överskottsvärme.

Värmeåtervinning från pastöriseringsprocessen

Efter det att fruktjuicen har extraherats och filtrerats så pastöriseras den för att kunna hålla den fri från enzymer och bakterier. Pastöriseringsprocessen, som vanligtvis sker vid temperaturer omkring 100°C, tillåter för återvinning av en del av värmen.

Hur värme kan återvinnas från en viss process beror på hur den utförs, då utvinning kan göras vid olika stadier av produktionen av fruktjuice. Pastörisering av juice efter det att den extraherats ur frukten, eller vid förpackning, kräver att juicen hålls varm och erbjuder därmed möjligheter för att återvinna överskottsvärme.

Värmeåtervinningssystem från exodraft kan användas för att återvinna förlorad värme när processen för pastörisering för en särskild industri kan analyseras noggrant.

Om fruktjuicen genomgår en nedkylningsprocess vid förpackning eller förvaring finns det ytterligare möjligheter att återvinna värme även här.

exodrafts team kan analysera produktionen och olika processer för att beräkna värmeåtervinning systemets effektivitet och eventuella kostnadsbesparingar, för att klarlägga om denna lösning är ekonomiskt rätt för ditt företag.

Kontakta oss idag

Värmeåtervinning från värmepannor

Pastörisering är uppvärmning av matvaror till en särskild temperatur under en viss begränsad tid. Värmen för denna process skapas oftast med en sorts värmepanna. Gas, olja, trä eller pellets är vanligt bränsle för pannor i industrin, då de ofta är kostnadseffektiva.

Värmepannor är utrustade med skorstenar som är 100 % beroende på ett lämpligt och stabilt drag. Mekaniska fläktar och teknologier för skorstensdrag från exodraft försäkrar att pannan fungerar optimalt, oberoende av interna eller externa förutsättningar.

Ett perfekt drag leder värmeenergi genom skorstenen naturligt. När exodrafts lösning har säkerställt draget är skorstenen inte längre beroende på varmluft och blir istället väldigt fördelaktig för att återvinna värme från rökgaser innan de släpps ut i luften. Den återvunna energin kan användas i samma pastöriserings process eller i andra värmande eller kylande syften.

Möjligheterna för att använda den återvunna värmen är gränslösa; städning, badvatten, uppvärmning av kontor eller fabriker, med mera. Alternativt kan den återvunna energin säljas direkt till lokala elbolag eller fjärrvärmenätverk.

exodrafts team av experter är alltid glada att besöka din fabrik för att analysera ditt fläktsystem och beräkna potentialen för att utvinna och återvinna förlorad värme från pastöriseringsprocesser och från värmekällor (pannor).

Med detta i åtanke kan en översikt etableras som detaljerar hur energiförbrukningen kan optimeras och bli effektivare med hjälp av värmeåtervinningssystem som både är enkla att använda och kontrollera.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt