UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Industriellt bageri

Moderna bagerier behöver effektiv produktion med hög kvalitet och flexibilitet. Det perfekta brödet som gräddas i en modern bageriugn behöver exakt styrning av:

  • Temperatur
  • Luftcirkulation
  • Fuktighet
  • Värmedistribution

Den önskade effekten av gas- och oljeeldade ugnar är beroende av att den rätta rökkanalen finns tillgänglig, därför räcker det inte med det naturliga skorstensdraget.

skorstens draft-graf

Atmosfärtrycket, utetemperaturen, årstiden och vindförhållanden påverkar alla skorstenens förmåga att skapa ett drag. Om vind- och väderförhållanden är dåliga, kommer ugnens styrning att kompensera genom att använda mer energi. Detta kommer dock även att medföra ojämna och otillfredsställande produktionsresultat.

exodrafts skorstensfläktssystem justerar rökkanalen till önskad nivå, och skorstensfläktens styrning ser till att det drag som behövs är konstant. Resultatet är en ugn som arbetar på bästa sätt, jämnt och med kontrollerbara produktionsförhållanden.

Värmeåtervinning från rökgas

I många bagerier och andra industrier går varm rökgas direkt ut genom skorstenen. Detta sker trots att rökgasen innehåller stora mängder energi, som kan samlas upp och återanvändas. Därför kan du både spara pengar och vara miljövänlig.

exodraft‘s CHR är ett kompakt luft-till-vatten-värmeåtervinningsaggregat som har en inbyggd förbikopplingsfunktion, speciellt utformad för att absorbera energi från varm rökgas.

Aggregatets hjärta är den faktiska värmeväxlaren som utnyttjar värmen från den passerande rökgasen på ett effektivt sätt. Den outnyttjade, överflödiga värmeenergin cirkulerar automatiskt runt värmeväxlaren genom förbikopplingsfunktionen.

Hela systemet är enkelt och intuitivt att kontrollera tack vare EHC20 styrningen, som kontroller förbidämparen, den centrala värmepumpen och blandningsvalven. Detta garanterar att cirkulationen bara sker när det behövs och om vattnet har den önskade temperaturen.

Bageri-CHR

Önskar du mer information?

Vänligen ta kontakt med oss om du önskar mer information. Vi kan ge dig en icke-bindande offert för din installation.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt