UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Industriell livsmedelsproduktion

Värmeåtervinning | exodraft a/s > Lösningar > Industriell livsmedelsproduktion
Shutterstock fødevarer

Över hela världen konsumeras en mängd olika sorters livsmedel och matvaror, en stor del av dessa är råmaterial som behövs för att skapa andra produkter för att sedan distribueras i massor genom försäljning. Att säkerställa marknadens storlek har visat sig vara svårt, då den inkluderar en mängd olika produkter och industrier.

Bearbetning och produktion av mat kräver generellt sett värmeenergi, vilken spelar en viktigt roll i denna typ av industri. Industrier som är engagerade i framtagandet av livsmedel har en god möjlighet till att minska sin energiförbrukning och öka vinstmarginalen genom att använda teknologier från exodraft.

Mekaniska skorstensdrag / regleringar av skorstensdrag för att stabilisera processen och skapa enhetliga produkter

Livsmedelsindustrin förbrukar mängder av värmeenergi. Utrustningen som krävs använder sig av värmeenergi, och släpper även ut stora mängder av värme som går till spillo. Stora kvantiteter av förbränningsgaser och processad luft forslas ut via rörledningar och skorstenar, under varierande tryckförhållanden.

exodrafts mekaniska fläktar och teknologi för skorstensdrag kan optimera effekten och kvaliteten av förbränningen genom att behålla stadiga nivåer av lufttryck. Denna kontroll av processen skapar en grund för besparingar på bränsle samt skapandet av enhetliga produkter av kvalitet.

Kontakta oss idag

Värmeåtervinning från spisar

Rökgaser från spisar är en god källa för värmeutvinning och återvinning. exodrafts värmeåtervinningssystem installeras direkt i skorstenen och den återvunna värmen kan, till exempel, lagras i vattentankar för att användas vid senare tillfällen.

Värmen i vattentankarna kan bidra till uppvärmningen av vattnet i värmepannor eller kan med fördel användas i uppvärmning eller torkning av livsmedelsprodukter. exodrafts mekaniska rökfläktar och skorstensdrag teknologier installeras i spises skorsten.

Detta förbättrar spisens effektivitet och minskar dess bränsleförbrukning. Värmeåtervinning och kontrollerat lufttryck leder till markanta besparingar för hela produktionen.

Värmeåtervinning från tillagning

Många industrier är engagerade i förberedelse av matvaror och livsmedelsprodukter, vilket vanligtvis kräver stora mängder av värmeenergi. Här kan värma utvinnas ur tillagningsprocessen, vilket minskar förbrukningen av bränsle.

exodrafts värmeåtervinningssystem kan anpassas vid varje installation och automatiseras om det så önskas. Återvunnen värme kan återanvändas direkt vid källan eller lagras i isolerade vattenbehållare för att användas vid senare tillfällen.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt