UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Industriell kafferostning

Värmeåtervinning | exodraft a/s > Lösningar > Industriell kafferostning
shutterstock kaffe produktion

Ett förstklassigt råmaterial som konsumeras av 30 % av världens population varje dag, i form av en kopp kaffe, är en produkt som kräver uppmärksamhet för både dess produktionseffektivitet och sociala ansvar.

Enligt International Coffee Organization ökar kaffekonsumtionen med 1,3 % varje år, och år 2016 registrerades en konsumering av 9 miljoner ton kaffe världen över.

Mekanisk skorstensdrag / Reglering av skorstensdrag för rostmaskiner

Den industriella processen för att rosta kaffebönor hanteras oftast på ett av tre sätt. Genom direkt kontakt, med varm luft eller genom strålning. Rostmaskiner används vid temperaturer mellan 370°C och 540°C, vilket gör energiförbrukningen markant.

Trots att gaser från rostningen används och återvinns i processen så förloras den största delen av värmen genom skorstenen på utsidan. Enligt en rapport så försvinner upp till 75 % av värmen som tillförs rostmaskiner ut genom skorstensröret.

Det är här som exodrafts teknologi för mekaniska fläktar och skorstensdrag kan användas! Hela rostningsprocessen finjusteras genom att reglera fläkten till ett optimalt skorstensdrag vilket kan garantera en effektiv förbränning.

Genom att använda mekaniska rökfläktar eller skorstensdrag kan du optimera utefter minsta skillnad i lufttryck och försäkra att det inte finns några motverkande temperaturer eller vindförhållanden. exodrafts utbud av produkter och lösningar erbjuder en rad av avancerade och beprövade teknologier som ger dig full kontroll över hela processen.

Kontakta oss idag

Värmeåtervinning från rostmaskiner

Att rosta kaffebönor kräver mycket värme, vilken ofta går till spillo vid uppvärmning eller nedkylning av rostmaskinen. Traditionella lösningar, såsom cykloner eller efterbrännare, kan till viss del minska mängden förlorad värme eller återvinna en liten del av kvarvarande värme.

Men dessa effekter kan inte mäta sig med den senaste utrustningen, som leds av exodrafts teknologi för värmeåtervinning med rökfläktar och kontrollerade skorstensdrag. 90 % av värmen som förloras i rökgaser kan återvinnas och värme från andra processer, såsom nedkylning av nyrostade kaffebönor, kan användas för att till exempel torka gröna bönor innan de läggs i rostnings maskinen.

Värmen kan även återanvändas i absorberings kylare, där kaffebönorna kyls ner efter rostning. Med exodrafts värmeåtervinningssystem fångas värmen upp och alstras i en vattentank för att användas vid ett senare tillfälle där den behövs.

Den återvunna värmen behöver inte nödvändigtvis användas för rostning, utan kan med fördel användas för uppvärmning av rum eller vatten för tvättning och städning, till exempel. Om det inte finns några användningsområden för den återvunna värmen inom den egna produktionen finns även möjligheten att sälja den till lokala elbolag.

exodrafts teknologier främjar industrin för kafferostning direkt genom att minska energiförbrukningen och kostnader, vilket i sin tur kan maximera vinsterna. Vidare så kan även koldioxidutsläpp från kaffeindustrin minskas radikalt och även hjälpa till för att göra kafferostning till en hållbar process.

Installering av exodrafts teknologier i industrier hanteras av exodrafts egna experter och anpassas alltid efter kundens och företaget särskilda behov eller krav.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt