UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Glastillverkning

shutterstock_127178030

Glas är ett material som används i många olika former och syften överallt i världen, och marknaden för det ökar konstant. Värme används brett inom denna industri och det är möjligt att återvinna överskottsvärme från de olika processerna som används för att tillverka glas.

Värmeåtervinning och mekaniskt kontrollerade skorstensdrag för härdande av glas

Glas härdas för att göra det mindre ömtåligt, då glas som är härdat är ungefär 4 gånger starkare än vanligt glas. Detta görs oftast genom att använda ugnar, vilka kräver väldigt höga temperaturer. Glaset hettas upp till temperaturer över 600°C och det är oundvikligt att den del av värmen går förlorad under loppet av processen.

Lyckligtvis kan avfall av värme i rökgaser från ugnar och härdande av glas återvinnas, tack vare exodrafts värmeåtervinningssystem. Den återvunna värmen kan i sin tur lagras i en varmvattentank och användas för olika syften vid senare tillfälle.

Härdningsugnar och skorstenar kan utrustas med exodrafts mekaniska rökgasfläktar eller skorstensdrag, vilka optimerar självdraget i skorstenen och därmed minskar bränsleförbrukningen.

Kontakta oss idag

Värmeåtervinning och mekanisk kontrollerade fläktar för deglar

Olika råmaterial behövs för att kunna tillverka olika sorters glas och dessa råa material lagras i en degel. Degeln är ofta uppvärmd genom bränslegas och uppnår temperaturer runt om 1500°C. Rökgaserna från smältprocessen är en god källa för värme som förloras, vilken istället kan upptas och återvinnas.

exodrafts värmeåtervinningssystem används för att utvinna värme från avfall och rökgaser från skorstenen. Rökgaser passerar genom en platta som överför värmen till vatten, vilket flyttas till en varmvattentank för förvaring. Detta varmvatten innehåller energi som kan användas för olika syften inom produktionen.

Samtidigt kan exodrafts mekaniska skorstensdrag teknologi minska förbrukningen av bränsle utan att riskera kvaliteten av processen eller den färdiga produkten.

Värmeåtervinning från nedkylning / släckning

Nedkylning eller släckning av glas efter härdning eller efter smältning avger en hel del värme. Värmen som genereras från nedkylning av glaset kan absorberas och återvinnas genom att använda exodrafts värmeåtervinningssystem och överföras till en varmvattentank.

Innan ett system installeras, utför vi inspektioner och analyseringar för att kunna beräkna hur stor potentialen för återvinning är, och lösningar kommer sedan att designas, energibesparingar beräknas och en avbetalningsperiod för hela systemet kan etableras.

Varmvattnet som produceras genom värmeåtervinning systemet kan användas för sådant som städning, badvatten eller för uppvärmning av rum. Om företaget inte kan använda all energi som återvinns kan den säljas vidare till elbolag.

Om mycket nedkylning krävs kan värme som går till spillo användas i absorptionskylare för att utföra nedkylandet. exodrafts teknologier för värmeåtervinning är toppmoderna och enkla att använda, samt kan kontrolleras via exodrafts Trendlog. Här kan du hålla koll på energiförbrukning och energibesparingar för olika processer, bland annat.

Låt vårt team av experter besöka din fabrik och tillsammans kan vi titta närmare på potentialen för värmeåtervinning och dina möjligheter för att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt