UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Färg- och torkanläggningar

Värmeåtervinning | exodraft a/s > Lösningar > Färg- och torkanläggningar
shutterstock coating

Glaserings- och torkugnar används inom många olika industrier, och båda kräver stora mängder energi för att kunna värmas upp.

Vanligtvis skickas all extra värme från båda ugnar rakt ut i atmosfären, den stora mängden av extra värme gör värmeåtervinning ytterst viktigt för att både spara energi och spara på miljön.

exodrafts värmefläktar kan användas för att lagra värme och återanvända den inom produktionen eller för att värma upp rum, vatten eller för städning.

Värmeåtervinning från torkugnar

Glaserings- och torkugnar använder en värmekälla för att torka och förhårdna föremål enligt dess specifikationer. Värmen kan vara elektrisk eller genererad av förbränning av till exempel gaser eller olja. Oavsett typ av torkugn så avger de alltid en viss mängd av extra värme, antingen via rökgas eller strålande värme. Dessa är källorna för förlorad energi som kan alstras.

Den förlorade värmen kan fångas in av exodrafts värmeåtervinningssystem och lagras i varmvattenbehållare. Värmen från återvinningssystemet är både effektiv och kräver låg underhållning då värmen överförs till vatten, vilket i sin tur kan omvandlas till värmeenergi för att användas inom fabriken eller säljas till fjärrvärmenätverk.

Kontakta oss idag

Värmen som återvinns genom denna process kan alltid övervakas och kontrolleras via exodrafts Trendlog. Samtidigt kan rökgaser från ugnar regleras via exodrafts mekaniska rökgasfläktar. Med hjälp från optimala skorstensdrag kan ugnen optimeras med denna teknologi och ännu mer energisparande kan uppnås.

Teknologin i den mekaniska fläkten kan reglera skorstensdrag och förbättra ugnens effektivitet genom att försäkra ett optimalt drag baserat på ugnens specifikationer.

Vårt team av experter kan utföra beräkningar och analysera anläggningen för glasering, torkning och förhårdning för att förutse hur mycket energi som kan alstras. Samtidigt kan beräkningarna användas för att kalkylera återbetalningstiden för hela värmeåtervinning systemet.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt