UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Cement tillverkning

shutterstock_134132600

Cement används inom byggindustrin i olika områden och för olika syften, det är det mest använda byggmaterialet i världen.

Värme är en nödvändig del i tillverkningen av cement, och återvinning av värmen kan minska bränsleförbrukningen och därmed öka vinsten.

Forskning utförs löpande angående återvinning av spillvärme från cementfabriker och det verkar även finnas möjligheter att generera energi från återvunnen värme.

Återvinning av värme från sintrings processer / roterugnar

Råmaterial som tillförs roterugnar är en process som kräver väldigt höga temperaturer. Det finns flera processer som är involverade i tillverkningen av cement, men den mest energikrävande processen är då den tillverkas i en roterugn där alla råa material blandas för att skapa en specifik kombination av cement.

Denna ugn avger enorma mängder värme, ofta används denna värme i cementtillverkning vid förvärmning. exodrafts värmeåtervinnings teknologi är ett annat sätt för att effektivt använda sig av spillvärme.

exodrafts moderna teknologi kan användas för att återvinna värme från ugnen och hela processen kan övervakas via skärmar och kontroller.

Kontakta oss idag

Vidare kan exodrafts teknologi för mekaniska fläktar och skorstensdrag användas i roterugnens skorsten för att minska bränsleförbrukningen och oka dess effektivitet. Fläkten och den tillhörande tryckkontrollerade systemet kan analysera lufttrycket, temperaturen och drag för att försäkra ett konstant skorstensdrag för ugnen. Detta kan förbättra förbränning och minska kostnader för bränsle.

Cementindustrin är sent ute när det kommer till värmeåtervinning och exodrafts expertis kan hjälpa till att förbättra traditionella teknologier genom att använda enkel övervakning och kontrollering av energiförbrukningen inom hela industrin.

Värme som återvinns från rökgaser från roterugnar kan fångas in och lagras i varmvattenbehållare, eller återanvändas i den egna cementtillverkningen. Om värmen inte kan användas för processer som används för tillverkningen av cement kan den istället användas för städning, varmvatten eller uppvärmning av rum.

Vårt team av experter kan analysera och beräkna värdet av den återvunna energin och hitta möjligheter för att optimera energiförbrukningen inom cementindustrin.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt