UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Bryggerier och destillerier

Värmeåtervinning | exodraft a/s > Lösningar > Bryggerier och destillerier
shutterstock øl

2017 var storleken av den globala marknaden för alkoholhaltiga drycker $1,5 triljon och till 2025 beräknas den nå $1,7 triljon.

Denna industri bör hållas på en hållbar plattform med minimaliska utsläpp av koldioxid i miljön.

Värmeåtervinning från bryggerier och destillerier

Vare sig det är för att brygga öl eller destillera whiskey kräver båda processer input och output av värme vid olika stadier. Vid bryggning av öl finns det flera stadier, men vissa kritiska stadier, såsom mosandet av malt, kräver varmt vatten vid en temperatur av 65°C, till exempel.

Värme krävs när vörten kokas, värme frigörs från processen när vörten kyls ner, särskilda temperaturer krävs vid fermentering av ale och lager öl och slutligen, jäsning av öl i stora kvantiteter kräver temperaturer som håller sig under 0°C.

I destillerier kräver även jäsning, mosning och destilleringsprocesser tillförsel av värme. Med så stora krav på värme i bryggerier och destillerier finns även en stor potential för att återvinna förlorad värme från dessa processer.

exodrafts toppmoderna värmeåtervinnings teknologier kan fånga upp överskottsvärme från bryggerier och destillerier effektivt och enkelt, helt automatiserat.

Kontakta oss idag

Värmeåtervinning från sterilisering och torkning av flaskor

Innan öl eller whiskey hälls upp i glasflaskor steriliseras flaskorna med ånga och torkas med varmluft. Idag används även kemikalier och andra teknologier för samma steriliserings- och rengöringsprocesser.

Sterilisering och torkning av flaskor är en intensiv process som använder mycket värme, vilken även kan återanvändas genom att använda exodrafts teknologier för värmeåtervinning.

Värmeåtervinning från värmepannor

När värme tillförs vid olika stadier av byggandet eller destilleringsprocessen, används även värmegenererande enheter som till exempel värmepannor, vilka kräver olika mycket bränsle beroende på dess energikrav och effektivitet.

Skorstenar på pannor bör vara utrustade med exodrafts mekaniska fläktar eller skorstensdrags teknologier för att minimera bränsleförbrukningen och öka effektiviteten av hela processen. Värme kan även utvinnas ur rökgaser i skorstenen och den återvunna värmen kan alstras i en vattentank för att användas senare.

Till exempel kan värmen i vattentanken användas för bryggning eller destillering av dryckerna, samt även för att värma upp rum eller vatten, eller tillochmed säljas vidare till lokala elbolag eller som fjärrvärme.

På ett bryggeri eller destilleri används värme vid olika stadier av processen. Detta är naturligt en konstant och stor investering i volatil energi. När värme som skapas vid tillverkning av öl eller whiskey kan återvinnas och återanvändas inom samma process, kan en kostnadseffektiv och hållbar produktion uppnås.

exodrafts teknologi kan betala av sig själv inom 2-3 år, vilket ger direkta besparingar på produktionskostnader och främjar ansvarstagande och miljömedvetenhet. Vårt team av experter är alltid tillgängliga för att mötas upp för att diskutera och analysera möjligheterna för att återvinna energi på ditt destilleri eller bryggeri, utan att riskera kvaliteten av processen eller den färdiga produkten.

Genom att utnyttja dessa banbrytande möjligheter för värmeåtervinning inom öl- och whiskey produktion kan företagsmodellen göras hållbar och hjälpa till att minska industrins utsläpp av koldioxid och främja en miljövänligare framtid.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt