UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Bilindustrin

Bilindustrin

Bilindustrin växer med jämn takt och uppnådde $3 biljoner i försäljningar över hela världen år 2019. Denna industri är mångsidig, med många olika sorters bilar och fordon som tillverkas och säljs i massor.

Användningen av fossila bränslen som drivmedel inom denna sektor ansvarar för betydliga koldioxidutsläpp. Nu har vi även elbilar som ska ersätta traditionell teknologi och byta ut bilindustrins positiva koldioxidutsläpp till neutrala eller negativa utsläpp.

Industrin för biltillverkning (traditionell eller elektrisk) kräver värmeenergi under flera processer, överskottsvärmen från dessa processer borde, såklart, återvinnas med hjälp av exodrafts värmeåtervinningssystem och rökfläkt teknologi.

Värmeåtervinning från gjuterier och ugnar

Gjutning av metaller och legeringar kräver höga temperaturer. Vissa typer av gjuterier kräver temperaturer upp till 1200°, och att förlora en del av värmen är oundvikligt. När avgjutna delar kyls ner frigörs en betydlig mängd av strålande värme, även här kan värmeåtervinning användas med fördel.

Värmen från gjuterier och ugnar måste återvinnas och återanvändas genom att använda exodrafts teknologier för värmeåtervinning, och den återvunna energin kan användas där den behövs i produktionen, för att värma vatten eller för uppvärmning av rum.

Genom att använda teknologier för mekaniska rökfläktar och skorstensdrag för att reglera flödet av luft, kan bränsleförbrukning minskas och effektiviteten av produktionen ökas.

Kontakta oss idag

Värmeåtervinning från metall sintering processer

Temperaturen för sintering av metall ligger under smältpunkten för materialet, men är fortfarande väldigt hög vilket betyder att värmeenergi kommer att gå till spillo.

Värme som frigörs under sintering processen borde återvinnas genom att implementera exodrafts värmeåtervinningssystem. Om rökgaser även frigörs från processen är det fördelaktigt att utveckla värmeåtervinning för att utvinna energi även här.

Värmeåtervinning från torkugnar

Torkugnar, som används brett inom bilindustrin för att torka lackade eller behandlade delar eller hela chassin, kräver en stor mängd värme. Det är inte möjligt att undvika att förlora en del av värmen under processen, så att använda sig av värmeåtervinning är det smartaste valet.

Rörledningar och skorstenar från torkugnar måste optimeras med exodrafts värmeåtervinningssystem. Den återvunna värmen kan till exempel lagras i vattentankar, från vilka värme sedan kan användas när den behövs, eller användas direkt inom samma torkningsprocess.

Värmeåtervinning från behandling av frånluft

Ventilering används flitigt inom bilindustrin och används för att utrymma farliga ångor, rök, varm luft och så vidare. Mekaniska frånluftsfläktar och skorstensdrag teknologier borde användas för att optimera flödet av luft till förbränningsugnar, kammare, rörledningar, skorstenar och i hela fabriken.

Värme från frånluft kan utvinnas och alstras genom att implementera exodrafts värmeåtervinnings teknologier.

Den återvunna värmen från en process kan effektivt användas igen inom samma process. Alternativt kan värmen användas på annat håll för till exempel städning, uppvärmning av vatten eller rum, tvättning, eller även återförsäljas som fjärrvärme.

Endast din fantasi sätter gränser för möjligheterna, och vårt team av experter är alltid glada att möta dig på plats för att identifiera den perfekta lösningen för just dig.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt