UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Aluminiumindustrin

staehle-chimneys

Aluminium är en metall som används brett för olika syften och har därmed en väldigt bred marknad. Värme energi används inom denna industri och genererar mycket spillvärme som kan återvinnas.

Mekaniska skorstensdrag / fläktar för ugnar och eldstäder

Ugnar och eldstäder kräver stora mängder av bränsle för att skapa värme. Om draget i skorstenen inte är bra, förbrukas för mycket bränsle och därmed slösas den.

exodrafts teknologi för mekaniska fläktar och skorstensdrag kan optimera självdraget genom att analysera luftens temperatur, lufttryck och vindförhållanden för att reglera skorstensdraget. Genom att använda denna teknologi för att optimera skorstensdraget kan förbrukningen av bränsle minskas och vinster ökas.

Kontakta oss idag

Värmeåtervinning från ugnar / deglar

Värme från ugnar och deglar används för att bearbeta aluminium, och en del av denna värme utsöndras genom skorstenen. Värmen i rökgaser från dessa ugnar kan återupptas med exodrafts värmeåtervinningssystem.

Den återvunna värmen kan lagras i en varmvattentank och återvinnas. Hela processen för värmeåtervinning kan övervakas och kontrolleras om det behövs. Värmen som återvinns från rökgaser kan användas i samma process eller där den behövs inom produktionen.

Värme alstras i en vattentank och kan även användas för till exempel städning, badvatten eller uppvärmning av rum. Om inte all återvunnen värme kan användas på företaget kan andra möjligheter övervägas, såsom att sälja den som fjärrvärme till elbolag.

Vårt team av experter kan göra beräkningar utefter era processer för tillverkning av aluminium och analysera den bästa möjliga användningen för den återvunna värmen och det bästa tillvägagångssättet för värmeåtervinning.

Värmeåtervinning sparar energi och ökar inkomster. exodrafts mål är att minska förbrukningen av energi och koldioxidutsläpp, så att konsumtion och utsläpp inte är mer än vad som är nödvändigt för produktionen.

Låt oss titta närmare på dina processer och tillsammans kan vi hitta de olika möjligheterna som finns för att optimera energiförbrukning och värmeåtervinning vid tillverkning av aluminium.

Värmeåtervinning vid bearbetning av het frånluft

Aluminiumindustrin använder mycket värme inom olika processer, och en stor del av denna värme går även till spillo. Denna överskottsvärme från industriella gaser kan återvinnas, med hjälp av exodrafts värmeåtervinningssystem som tar upp värme från fläktar och lagrar den i varmvattenbehållare.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt