UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Lösningar

små bagerier

Moderna bageri behöver effektiv produktion med hög kvalitet och flexibilitet. Det perfekta brödet som gräddas i en modern bageriugn behöver exakt styrning av:

stålproduktion varm smidning produktionslinje

På en marknad med ökande energipriser, där fokus ligger på ett effektivt bruk av resurser och med begränsande krav på CO2 utsläpp, är det meningsfullt att dra nytta av den avsevärda mängd energi som finns i rökgaser, ånga och andra värmeprocesser.

shutterstock_137140688

Bearbetning av metal innebär en mycket intensive energiprocess som alstrar mycket värme.

tørreanlæg

På en marknad med ökande energipriser, där fokus ligger på ett effektivt bruk av resurser och med begränsande krav på CO2 utsläpp, är det meningsfullt att dra nytta av den avsevärda mängd energi som finns i rökgaser, ånga och andra värmeprocesser.

 

Vagnar fulla av bröd på bageriet

Moderna bageri behöver effektiv produktion med hög kvalitet och flexibilitet. Det perfekta brödet som gräddas i en modern bageriugn behöver exakt styrning av:

shutterstock_127178030

Företag står ofta inför dilemmat med att göra sina produktionsprocesser så effektiva som möjligt, samtidigt som de utnyttjar sina resurser till fullo.

Värmeåtervinning är en process som konverterar överskottsvärme, som annars skulle slösas bort eller skickas ut i atmosfären, till användbar energi som kan komma till praktisk användning i produktionen eller någon annanstans.

shutterstock_134132600

Cement används i byggbranschen på olika platser och för olika ändamål, och det är världens mest använda byggmaterial.

Värme är en nödvändig del av cementproduktionen och värmeåtervinning kan minska energiförbrukningen så att vinsterna blir högre.

staehle-chimneys

Aluminium är en metall som finner utbredd användning för olika ändamål med mycket stor marknadsstorlek.

Värmeenergi används i denna industri och spillvärme genereras, vilket är återvinningsbart.

värmeåtervinning-exo

Aluminium är en metall som finner utbredd användning för olika ändamål med mycket stor marknadsstorlek.

Värmeenergi används i denna industri och spillvärme genereras, vilket är återvinningsbart.

shutterstock_127178030

Aluminium är en metall som finner utbredd användning för olika ändamål med mycket stor marknadsstorlek.

Värmeenergi används i denna industri och spillvärme genereras, vilket är återvinningsbart.

shutterstock kaffe produktion

Aluminium är en metall som finner utbredd användning för olika ändamål med mycket stor marknadsstorlek.

Värmeenergi används i denna industri och spillvärme genereras, vilket är återvinningsbart.

shutterstock saft produktion

Aluminium är en metall som finner utbredd användning för olika ändamål med mycket stor marknadsstorlek.

Värmeenergi används i denna industri och spillvärme genereras, vilket är återvinningsbart.

mejerier

Aluminium är en metall som finner utbredd användning för olika ändamål med mycket stor marknadsstorlek.

Värmeenergi används i denna industri och spillvärme genereras, vilket är återvinningsbart.

kött

Aluminium är en metall som finner utbredd användning för olika ändamål med mycket stor marknadsstorlek.

Värmeenergi används i denna industri och spillvärme genereras, vilket är återvinningsbart.

Shutterstock fødevarer

Aluminium är en metall som finner utbredd användning för olika ändamål med mycket stor marknadsstorlek.

Värmeenergi används i denna industri och spillvärme genereras, vilket är återvinningsbart.

Shutterstock varmebehandling

Aluminium är en metall som finner utbredd användning för olika ändamål med mycket stor marknadsstorlek.

Värmeenergi används i denna industri och spillvärme genereras, vilket är återvinningsbart.

shutterstock papir møller

Aluminium är en metall som finner utbredd användning för olika ändamål med mycket stor marknadsstorlek.

Värmeenergi används i denna industri och spillvärme genereras, vilket är återvinningsbart.

shutterstock dåser

Aluminium är en metall som finner utbredd användning för olika ändamål med mycket stor marknadsstorlek.

Värmeenergi används i denna industri och spillvärme genereras, vilket är återvinningsbart.

Bilindustrin

Aluminium är en metall som finner utbredd användning för olika ändamål med mycket stor marknadsstorlek.

Värmeenergi används i denna industri och spillvärme genereras, vilket är återvinningsbart.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt