UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Värmeåtervinning inom industrin

Att spara energikostnader är centralt för många företag. Energibehovet ökar ständig, och energikostnaderna växer exponentiellt. Därför blir värmeåtervinning allt viktigare inom industrin. Med dagens teknik kan mer än 16% av energikostnaderna sparas in.

De stigande energipriserna är särskilt märkbara för tillverkningsindustrier inom plast- och metallbearbetning. Effektiv värmeåtervinning gör företaget mindre beroende av energipriserna och plötsligt har de stigande priserna ingen inverkan på tillverkningen.

Besparingar inom tillverkning är oftast knappt möjliga, eftersom stora investeringar är nödvändiga för små mängder energibesparingar.

För att effektivt dra ner på kostnader och förbättra energibalansen kan värmeåtervinning få just den effekten. Installationen av ett värmeåtervinningssystem är vanligtvis förknippat med måttliga kostnader, vilket också betalar tillbaka sig inom kort tid på grund av besparingarna.

Fördelar med energiåtervinning

Utöver en betydande minskning av energiförbrukningen finns det ytterligare fördelar med värmeåtervinning inom industrin. Förutom att den har betydelse för budgeten så minskar också strömförbrukningen, vilket gör omständigheterna mycket mer fördelaktiga.

Ofta kan även andra investeringar minskas genom värmeåtervinning. Oavsett om det är ett större värmeaggregat eller ett nytt kylaggregat så kan värmeåtervinning hjälpa vid båda och till och med ersätta vissa maskiner.

En lägre temperaturskillnad för lagom tilluft kan också göra en dyr uppvärmare förlegad. Minskningen av energiåtgången minskar också avsevärt utsläppsmängden.

Värmeåtervinning är också klokt i de fall då byte av gamla, ineffektiva system, såsom uppvärmningssystem, är alltför kostsamt. En värmeväxlare ökar inte bara effekten på det redan befintliga systemet utan kan i vissa fall ersätta dem helt.

En annan stor fördel är minskningen av ämnen som kanske annars skulle kräva särskild hantering. Rökgasen renas nämligen i många rökgasvärmeväxlare. Till exempel kan föroreningar ofta släppas ut i avloppet tillsammans med avloppsvattnet.

En värmeväxlare täcker kostnaderna för installationen på bara kort tid tack vare den insparade energin och är tack vare teknikens effektivitet därför värdefull inte bara för energikrävande branscher. Även att värma upp friskluften på ett kontor med hjälp av energin i röken, som en del av ett luftkonditioneringssystem, är meningsfullt.

Värmeåtervinning inom industrin

Värmeåtervinning kan delas in i fyra olika användningsområden. Värmeåtervinning vid luftutbyte är numera standard i industrianläggningar.

Sådana system garanterar inte bara optimalt klimat för människor och maskiner, utan det bidrar också till att avlägsna fukt inne i byggnader.

Värmeåtervinning från avloppsvatten är mest intressant för privathushåll, då värmepumpar kan användas för att ta tillvara energispill från det otjänliga vattnet. Dock kan även företag inom vissa branscher använda sig av den här metoden, då energin som annars skulle gå förlorad med avloppsvattnet återanvänds för tillverkningen eller uppvärmningen.

Värmeåtervinning från industriella processer ser mycket lovande ut men det är också det mest individuella området. Framför allt är det branscher med stora temperaturskillnader som kan dra nytta av den här sortens lösningar som anpassas till speciella behov.

Till exempel kan spillvärmen från kylkomponenter användas för att förvärma verktyg och smörjmedel och liknande, och gaser kan användas som energikälla. Tekniken inom värmeåtervinning är numera avancerad. Förutom till ren uppvärmning, kan spillvärmen också omvandlas till el och matas in i systemet.

I vissa fall kan värmeåtervinning med en exoterm reaktion ske. Vid tillverkning av brandfarliga eller delvis brandfarliga ämnen, kan den värme som bildas vid förbränningen användas för företagets individuella ändamål med hjälp av luftförvärmare.

system_ENG

Ökad effektivitet genom värmeåtervinning i industrin

Värmeåtervinning från rökgas är som mest effektiv vid stora temperaturskillnader. Toppmoderna material i kombination med högteknologiska ytskikt gör det möjligt för enorma mängder värmeenergi.

Värmeåtervinning från rökgas i praktiken

Fördelarna med ett värmeåtervinningssystem är uppenbara: med en energikostnadsandel på över 80% i produktionen, så hjälper varje effektivitetsökning. Beroende på vilket system som används kan upp till 96% av den tidigare oanvända spillvärmen återvinnas.

Användningen av denna gratis energi minskar avsevärt behovet av primärenergi. Erfarenhet visar att kostnaderna sjunker med upp till 16% på det här området.

Genom att förbättra energibalansen minskas även koldioxidutsläppen. Förutom att spara energi är ett industriellt värmeåtervinningssystem också miljövänligt och visar på miljömedvetenhet  hos ditt företag. Kombinationen av ekonomiska förbättringar och ökad miljövänlighet talar för sig självt.

Minskningen av utsläpp leder till ytterligare besparingar, särskilt inom tung industri.

På grund av stigande energipriser och risker med oförutsedda, plötsligt ökande kostnader, är det klokt att tidigt byta till industriell värmeåtervinning. Detta minskar beroendet av energipriser.

Möjliga investeringar i nya verktyg och uppvärmningssystem kan därmed helt sparas in eller i alla fall skjutas upp, då installationen av en värmeväxlare snabbt ökar effektiviteten och kan ta tillvara upp till 96% av energin och återanvända den.

Allt från ett och samma ställe: Din samarbetspartner för värmeåtervinning

Då dessa enheter är så högteknologiska läggs mycket kraft på tillverkningen, installationen och underhållet av de komplexa systemen. Det finns mycket som måste tänkas igenom och övervägas.

Många företag är redan beroende av systemlösningarna från exodraft. Branscher som metall- och plastförädling och livsmedelsindustrin använder redan våra högkvalitativa rökgasvärmeväxlare och kompletta lösningar. Från rådfrågning till installation och underhåll- med oss får du allt från en och samma tillverkare och vet alltid vem du ska kontakta.

Vi på exodraft är experter inom värmeåtervinning och riktar oss till företag inom industribranschen. Därför, tack vare vår gedigna erfarenhet, vet vi exakt vad ditt företag blir mest hjälpt av. 

Vilken lösning är förnuftig för just ditt företag med sina individuella behov?

Ring oss gärna och lämna gärna ditt telefonnummer så ringer vi upp. Genom ett personligt samtal ger vi dig gärna råd för att gemensamt komma fram till den bästa lösningen för just dig.

Kontakta oss för ett samråd utan köpkrav.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt