UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Värmeåtervinning från rökgaser

Värmeåtervinning | exodraft a/s > Information > Om värmeåtervinning > Värmeåtervinning från rökgaser
Damper Motor

Många industrianläggningar släpper ut rökgaser från gasturbiner, pannor och förbränningsgeneratorer utan att dra nytta av dem. Men den här förspillda energin kan oftast utnyttjas genom värmeåtervinning från rökgaser.

Genom att överföra värmeenergin i rökgasflödet, kan till exempel ett andra, rumsligt avskilt medium värmas upp eller så kan andra delar av tillverkningen värmas upp. Ett sådan system kan också användas för att enkelt värma upp andra medium, som till exempel vatten.

Den här tekniken kan avsevärt minska behovet av exempelvis uppvärmningsenergi för företagets egna lokaler och tillverkningsprocesser – och i många fall till och med spara in den helt. En omvandling av denna annars förlorade energi på upp till 96% till återanvändbar värme eller till och med el, förbättrar effektiviteten och ekonomin för hela tillverkningen.

Det är detta som gör den här tekniken särskilt attraktiv, då de nästan underhållsfria enheterna knappt medför några extrakostnader efter installationen. Dessutom är installationen av rökgasvärmeväxlare väsentligt mycket billigare och oftast lika effektiv som om man skulle byta ut hela värmesystemet.

Smarta helhetslösningar för värmeåtervinning från rökgas

För att energin ska finnas att tillgå även när lite eller ingen spillvärme från rökgaser ges, fungerar värmeåtervinningen mest effektivt i ett kombinerat system. Med en kombination av värmeväxlare för avgasflödet och värmeåtervinning för avfallsgas, som tillfälligt lagrar den utvunna energin i en ackumulatortank, finns energi alltid att tillgå.

Detta kan till exempel på ett tillförlitligt sätt bidra till tillverkningsprocessen eller till att hålla inomhusklimatet på en jämn nivå.

Med dagens teknik kan dock även det motsatta uppnås. Luftkylare överför värmen till ett kylmedium. Detta styr sedan luftkonditioneringssystemet och ser därmed till att hålla behaglig inomhustemperatur, på sommaren till exempel utan någon ytterligare primär energiförbrukning.

Lösningar från exodraft kan minska behovet av dyr primärenergi för ditt företag med upp till 16%. Speciellt inom branscher med höga energibehov kan enorma besparingar göras.

Användning av värmeåtervinning från rökgas

En rökgasvärmeväxlare drar ner temperaturen i rökgasen. Den energi som utvinns kan återanvändas nästan helt utan förluster och med hög effektivitet. Användningen begränsas inte enbart till uppvärmning av hus och dricksvatten.

Även tillverkningsprocesser som kräver hög temperatur kan dra nytta av detta. I många fall är  värmeenergin tillräckligt hög för att kunna ersätta befintliga komplexa uppvärmningssystem. I allmänhet kan rökgasvärmeväxlare användas för alla tänkbara rökgaser. Så det spelar ingen roll om det handlar om olja, gas eller öppen eld.

Beroende på föroreningsgraden av den befintliga rökgasen, erbjuder exodraft olika lösningar som kan uppnå hög effektivitet även om materialflödet är grovt förorenat. En raffinerad utformning med serviceluckor för enkel och effektiv rengöring. Om man vill stänga av systemet helt så finns det även lösningar för det. En ersättningskassett kan snabbt och enkelt installeras genom bara några få steg.

Stora temperaturskillnader tack vare högkvalitativa material

Värmeåtervinning från rökgas är som mest effektiv vid stora temperaturskillnader. Toppmoderna material i kombination med högteknologiska ytskikt gör det möjligt för enorma mängder värmeenergi.

Till exempel kan rökgaser från gasturbiner omvandlas mycket effektivt. exodraft erbjuder individuella lösningar med lång livslängd.

Så oavsett var och hur du får ut energi av spillvärme, finns särskilda lösningar från exodraft, skräddarsydda för varje enskilt behov, som tillhandahåller det mest högeffektiva med minsta möjliga underhållsbehov. På grund av det stora urvalet av material och utformande, finns en mängd olika värmeväxlare tillgängliga.

Till exempel kan nämnas värmeväxlare med kam- eller vanliga rör. Luftvärmare är klassiska – den mest använda utformningen. De används för att värma luft eller andra gaser för senare användning, till exempel för inomhusluft.

Värmeåtervinning från rökgas i praktiken

På grund av ständigt stigande energipriser och allt strängare rökgasbestämmelser är energiåtervinning för moderna företag numera ett måste.

Besparing på upp till 16% för den nödvändiga primärenergin får gör ditt företag bättre rustat för oväntade prisförändringar på energimarknaden och minskar koldioxidutsläppen påtagligt. Genom att ta bort behovet av uppvärmningsanordningar för företagets egen tillverkning kan ytterligare kostnader direkt sparas in.

Erfarenhet visar att kloka lösningar betalar tillbaka sig inom bara två år efter införskaffandet. På grund av det låga underhållningsbehovet för värmeväxlare kan man räkna med energibesparingar också lång tid efter det.

Dessutom drar den här tekniken också ner på utsläppen, eftersom rökgaserna i viss mån kan renas. Kondensen kan oftast släppas ut ofiltrerat som avloppsvatten. Detta är bra för miljon och sparar ytterligare pengar för energikrävande tillverkningsprocesser.

Numera finns det knappast några restriktioner när det gäller värmeåtervinning från rökgaser. Det finns redan helhetslösningar inom många områden och tillämpningar. Vi ser till att du får den teknik som bäst passar din verksamhet. Vi kommer överens med dig om vilka enheter som du behöver för att kunna få ut maximal värmeåtervinning.

För att exodrafts avgasvärmeväxlare ska kunna tillgodose även de mest svåra krav tillverkas de av de bästa materialen för sitt ändamål. Om det ändå skulle uppstå problem eller frågor, är exodraft den kunniga samarbetspartnern med många års erfarenhet inom branschen och tekniken.

Din samarbetspartner för värmeåtervinning: Allt från ett och samma ställe.

Många företag är redan beroende av systemlösningarna från exodraft. Branscher som metall- och plastförädling och livsmedelsindustrin använder redan våra högkvalitativa rökgasvärmeväxlare och kompletta lösningar från exodraft.

Med oss får du allt från en och samma tillverkare och du vet alltid vem du ska kontakta. Vi på exodraft är experter inom värmeåtervinning och känner till de olika teknikerna och behoven. Men ännu viktigare är att vi med all vår erfarenhet exakt vet vad ditt företag mest behöver.

Vilken lösning är bäst för dig? 

Ring oss gärna och lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp.

Genom ett personligt samtal ger vi dig gärna råd för att gemensamt komma fram till den bästa lösningen för just dig.

Kontakta oss för ett samråd utan köpkrav.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt