UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Rökgasvärmeväxlare

Energi blir dyrare och dyrare. Varken privata hushålla eller industrianläggningar klarar sig utan värmeenergi, och besparingar är därför svåra att genomföra på grund av det ökade energibehovet. Följaktligen måste man hitta andra besparingssätt. Det viktigaste är effektiviteten. Ett sätt som också är kostnadseffektivt är rökgasvärmeväxlare.

Så om du vill förbättra ditt uppvärmningssystem för att kunna dra ner på elkostnaderna och göra något bra för miljön, så måste du inte tvunget betala dyrt för att byta ut hela värmesystemet. Installationen av en rökgasvärmeväxlare i den befintliga anläggningen räcker för att avsevärt öka effektiviteten.

En rökgasvärmeväxlare uppnår oftast samma resultat för en bråkdel av vad det skulle kosta att byta ut hela anläggningen. På det här sättet används till exempel den värme som går åt för att tillverka något eller för att förvärma och hålla verktyg, formar och utrymmen varma.

För att beräkna de potentiella besparingarna måste olika faktorer beaktas. Följande text beskriver de viktigaste faktorerna för att beräkna värmeenergikostnaderna som kan sparas genom en värmeåtervinningsenhet.

Efter installationen av rökgasvärmeväxlaren tillkommer nästan inga fler kostnader, eftersom den inte är särskilt underhållskrävande och därför inte behöver någon ytterligare tillsyn. Med en inbyggd värmeväxlare kan du börja spara direkt.

Rådgör med oss utan köp krav och hitta den produkt som passar ditt företag.

Användningen av rökgasvärmeväxlare

Inom bilindustrin har det här konceptet samtidigt gått från professionella sportbilar till nya hybrid- och eldrivna modeller och innebär framtidens teknik. Värmen som till exempel uppstår vid inbromsning, lagras och omvandlas till motorenergi inför resan. Rökgasvärmeväxlare bygger på samma princip.

Detta beror på att varje uppvärmningssystem också producerar spillvärme, vilken vanligtvis går förlorad och försvinner som rökgaser. På grund av föroreningar i de här gaserna, kan värmen inte användas direkt till uppvärmning. För att ändå kunna använda dessa rökgaser kan en rökgasvärmeväxlare användas för att värma upp det som ska ge värme. Det betyder att värmen inte längre kostar något utan används för att alstra energi utan extra förbrukning och kostnader.

Rökgaserna, som kan komma upp i temperaturer på upp till 1200°C, kyls ner till mellan 30 till  60°C. Beroende på uppvärmningssystem minskar detta kraftigt den energi som krävs för att nå upp till den önskade temperaturen. Energin i form av värme från rökgaserna används av värmeväxlaren för att ta tillbaka dem till det använda värmesystemet.

I praktiken innebär det att värmeväxlaren monteras mellan pannan och skorstenen, så man behöver inte skrota hela systemet eller byta ut pannan. Detta besparar en tid, pengar och nerver. Rökgaserna inte bara minskas, då den använda energin i stort sätt återanvänds, utan installationen av en sådan teknik är dessutom relativt enkel och underhållet upptar knappt någon tid alls.

En annan fördel med rökgasvärmeväxlare är att den oftast använder vatten för värmeåtervinning. Detta innebär att vissa av föroreningarna filtreras bort redan från rökgaserna och därmed även minskar belastningen på filtersystemen för rökgaserna. Den återstående kondensen kan oftast släppas ut direkt i avloppssystemet.

Vilken sorts uppvärmning passar?

I princip kan rökgasvärmeväxlare användas för praktiskt taget alla sorts fasta bränslen. När man använder sig av värmeväxlare är det bara de medium mellan vilka värmeväxlaren äger rum som är intressanta. Man skiljer här mellan luft-luft, luft-vatten, vatten-vatten och vatten-olja. Det är bara värmeenergin som byts ut eller överförs, de faktiska ämnena blandas inte.

safeplate_system

När kan det vara bra att använda rökgasvärmeväxlare?

Rökgasvärmeväxlare kan användas i flera olika situationer och drar lätt ner på energiförbrukningen med upp till 16 procentenheter. På sikt lämpar den sig även för energisnåla industrier.

Även med fortlöpande energikostnader så har installationen betalat tillbaka sig efter bara en kort tid. För industriföretag är det också fördelaktigt med de minskade rökutsläppen, eftersom det går åt mindre energi. Detta drar både ner på kostnader och visar samtidigt på miljömedvetenhet.

I princip är det alltid klokt att använda sig av rökgasvärmeväxlare där befintlig värme lämnas outnyttjad. Mängden förlorad värme är enorm, särskilt vintertid. Med tanke på ständigt stigande energikostnader så har industrier längre förlitat sig på den här förnuftiga tekniken. Då den är väldigt flexibel finns det många olika områden där den kan och borde användas.

Till de främsta industrikunderna hör, till exempel, dryckes- och livsmedelsindustrin, plast- och metallbearbetning, värmekraftverk och simbassänger. Särskilt i branscher där material ofta värms upp och kyls ner kan rökgasvärmeväxlare väsentligt förbättra företagets energibalans.

Det behövs högkvalitativa lösningar

Om du vill ha långvarig nytta av installationen av en rökgasvärmeväxlare, rekommenderar vi dig att använda högkvalitativa rostfria stålsystem. Dessa kräver extremt lite underhåll och är mycket billigare än att installera ett nytt värmesystem. Så med rökgasvärmeväxlare sparar du pengar varje minut och gör dessutom något bra för miljön.

Förutom de tekniker som brukar användas inom branschen finns det även möjlighet att få skräddarsydda lösningar som tillgodoser de behov som finns, vilket resulterar i ett mer effektivt system. Den tekniska utvecklingen inom det här området är också påtaglig, tekniken och mängden återvunnen energi ökar ständigt. 

Vilken lösning är smartast för dig?

Vi på exodraft är experter inom det här området och känner till de olika rökgasvärmeväxlarna, men  än viktigare är att vi med all vår erfarenhet exakt vet vad du blir mest hjälpt av. 

Ring oss gärna och lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. Genom ett personligt samtal ger vi dig gärna råd för att gemensamt komma fram till den bästa lösningen för just dig.

Kontakta oss utan köptvång och rådgör med oss.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt