UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Rökgasvärmeåtervinningssystem

Rökgas är en blandning av uttömd förbränningsgas, som genereras främst genom industriella ugnar , pannor och stora produktionsanläggningar i industriella komplex. Rökgas ses normalt som en avfallsprodukt från företag och blir därför uttömt i miljön utan att dra fördel av alla dess fördelar. Således försvinner värdefull energi i form av värme företagets CO²-utsläpp kan stiga.

Vad är ett rökgasvärmeåtervinningssystem och hur fungerar det?

Ett rökgasvärmeåtervinningssystem använder spillvärmen från den uttömda rökgasen. Det kan extrahera värdefull värmeenergi från rökgas och överföra den tillbaka till värmecykeln. Systemet installeras i skorstenen eller i luftkonditioneringssystemet. Värmeåtervinningssystemet fungerar som ett medium mellan den uttömda luften och den tillförda kalla luften. Därmed värms den ingående luften och utnyttjar den värmepotential som normalt skulle ha förlorats och därigenom öka effektiviteten hos det befintliga värmesystemet. Ett rökgasvärmeåtervinningssystem är ett billigare alternativ än att ersätta hela värmesystemet.

Compact-Safe80
En annan positiv effekt av ett rökgasvärmeåtervinningssystem är att det sänker temperaturen hos den uttömda luften och delvis filtrerar ut skadliga föroreningar. System för återvinning av rökgasvärme blir allt effektivare. Nyaste system kan extrahera 10% energi av gasvärmare och 5% av oljevärmare. En rökgasenhet fungerar inte bara med avgaser utan även med luft, vätska och ånga. Systemet överensstämmer enligt samma procedur som återvinningsenheten för spillvärme.

Fördelar med ett rökgasvärmeåtervinningssystem

Som tidigare nämnts kan ett rökgasvärmeåtervinningssystem ha många fördelar. Nedan är några av de viktigaste fördelarna:

  • Sänker kostnaden och förbrukningen av värme
  • Mindre energiförbrukning för samma temperatur och värmeffektivitet
  • Inga förändringar i produktionens drifttid
  • Enkel installation kan enkelt monteras på tidigare existerande värmeanläggningar
  • Förbättrar din utsläppshastighet
  • Lågt underhåll
  • Högre effektivitet än andra lösningar (t.ex. solpaneler)

Vem bör använda ett rökgasvärmeåtervinningssystem?

Oavsett om det gäller små eller stora industriella produktionsanläggningar – ett system för återvinning av rökgasen blir alltmer populärt tack vare de stigande energipriserna. Förutom att spara kraftigt på energikostnader spelar minskningen av CO²-utsläpp en viktig roll. Genom att minska den önskade energin med upp till 16% genom ett värmeåtervinningssystem, kan de uttömda utsläppen också minskas drastiskt, vilket är särskilt viktigt i energiintensiva industrier.

Case-FJ-industries-värmeåtervinning

Vi kan rapportera speciellt goda resultat med ett rökvärmeåtervinningssystem i stora industriella bagerier, härdningsanläggningar eller plastförädlingsanläggningar. På grund av moderna tillverkningsprocesser kan dessa industrier inte undvika höga temperaturer. Omvandling av denna förspillda energi på upp till 96% till återanvändbar värme eller till och med elkraft vilket ökar effektiviteten och ekonomin för hela produktionen.

Varför ska du välja exodraft?

exodraft är en av de största tillverkarna av rökgasvärmeåtervinningssystem i hela Europa. Installeringen av värmeåtervinningssystemet beror på lokalens dimensioner, det tidigare existerande värmesystemet och dess material. exodraft har utökad erfarenhet av att utveckla och installera moderna värmeväxlingssystem, med rätt design och storlek för din specifika lokal. exodraft erbjuder utmärkt kundservice och garanterar ett perfekt fungerande system för alla miljöer. Endast experter inom värmeåtervinningssystem kan bedöma vilken lösning som är det bästa alternativet för din specifika miljö.

Kontakta oss nu och få ett gratis samråd utan några krav – vi hittar den bästa lösningen för dig.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt