UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Industriella värmeväxlare

Industriella värmeväxlare har till uppgift att åstadkomma utbyte av värmeenergi, som annars skulle gått förlorad, mellan två olika medier. Detta möjliggör enorma besparingar när det gäller kostnader för förbrukningen av primärenergi och sparar därmed in på kostnaderna för uppvärmning och/eller tillverkningsprocesser.

Moderna industriella värmeväxlare kan vara av flera olika slag. Oavsett om det handlar om värmeöverföring till luft, vatten eller något annat medium så är möjligheterna oändliga.

Det är inte bara de material från vilka värmeenergi kan överföras som skiftar, utan också användningsområdena. Exempelvis kan värmeväxlare användas inom produktionen för att hålla stabil temperatur på vissa system. Men de kan också hjälpa till med luftkonditioneringen i kontorslandskap och i vissa fall till och med helt ersätta andra uppvärmningssystem.

Industriella värmeväxlare leder inte bara till lägre kostnader för företaget, utan de visar också på miljömedvetenhet inom ditt företag. De använder inte bara spillvärme utifrån, vilket leder till mindre utsläpp, utan drar också ner på dina egna utsläpp.

Detta beror på att de flesta värmeväxlare inte bara överför energin utan också renar rökgaserna. Det som återstår kan oftast släppas ut direkt i avloppssystemet. Rådgör med oss utan köptvång och hitta den produkt som passar ditt företag.

CHR-P-CHR-P-S-bageri-application-illustration

Industriella värmeväxlingssystem

Beroende på användning kan olika sorts värmeväxlare användas. Den enklaste typen innebär direkt värmeöverföring.

 

Denna används när materialflöden kommer i kontakt med varandra, när avfallsprodukter används och när de lätt kan åtskiljas igen senare. Detta eftersom direkt värmeöverföring är den mest effektiva metoden för att omvandla värmeenergi och används där det är möjligt. Den här varianten används oftast för kyltorn i olika storlekar.

Om materialflöden inte får blandas med varandra, då är indirekt värmeöverföring ett lämpligt alternativ.

Då de är avskilda från varandra innebär den här sortens industriella värmeväxlare hög effektivitet utan att mediet förorenas. Detta typ av värmeöverföring hittar man oftast i värmeradiatorer, där värmevattnet strömmar i radiatorn och värmen släpps ut i cirkulationsluften.

En särskild funktion är den halvindirekta värmeöverföringen där materialflödena inte kommer i direktkontakt med varandra, utan istället värms upp en efter en av en integrerad värmeackumulator.

Den här typen används till exempel om värmeenergin ska återanvändas av samma system.

Rätt temperatur för varje behov

Om en särskild mängd värmeenergi krävs, kan mängdens omfattning påverkas av vilken vägmaterialflödena tar. För detta ändamål kombineras manöverelement med industriella värmeväxlare så att de senare alltid håller rätt medeltemperatur. Den återstående energin kan användas för annat eller avledas ut.

Allt är möjligt, från att utjämna temperaturen på båda materialflödena till ett utbyte på nästan 100%. Våra industriella värmeväxlare uppfyller varje kunds behov.

Från extrema temperaturer och ovanliga materialflöden till individuella utformningar – numera kan vilken mängd energi som helst överföras från ett material till ett annat. Detta innebär att värmeväxlare betalar tillbaka sig både för kontor och tung industri. Effektiviteten för dagens teknik är så avancerad att nästan all värmeenergi kan återvinnas.

Rökgasvärmeväxlare kan till och med ersätta uppvärmningen på kontor, då de återvinner mer än 96% av värmen i luftflödet och håller rummen behagligt varma. Samma sak gäller för system som arbetar vid höga temperaturer, vilket innebär att de kan drivas vid rätt temperatur under lång tid utan att använda sig av primärenergi.

Tillämpningar för industriella värmeväxlingar

Oavsett om det gäller ett stort bageri, förhärdning, metallbearbetning eller torkanläggningar: alla sorters industrier kan effektivisera sin energianvändning med hjälp av värmeväxlare.

Värmeväxlare i ventilationssystem ser till exempel till att skapa ett bra klimat genom överföring av temperaturen från luftflödet till den friska luften.

På så sätt kan värmeeffekten minskas och, i vissa fall, ett befintligt värmesystem till och med avskaffas helt och hållet. En industriell värmeväxlare kan också till en början användas till att öka effektiviteten på ett redan befintligt uppvärmningssystem.

Genom att använda överskottet av energi till luftflödet som uppstår, kan ingångstemperaturen märkbart ökas. På grund av den mindre skillnaden behövs mindre mängd energi utifrån.

Oavsett om höga temperaturskillnader finns att tillgång från härdning eller ständig värme från ett bageri, kan högkvalitativa industriella värmeväxlare alltid återvinna den energi som annars skulle gå förlorad.

Vid en första anblick kan även dold värmeenergi användas. Datacentraler alstrar till exempel mängder av värmeenergi – tillräckligt för att kunna ersätta ett helt uppvärmningssystem på ett stort kontor.

När det handlar om känsliga produkter, kan värmeväxlare också användas för att skapa smidig temperaturöverföring. Särskilt härdningsanläggningar kan dra nytta av ett system med oändligt skiftande temperaturinställningar.

Högkvalitativa industriella värmeväxlare från exodraft

Tillverkningen av värmeväxlare, särskilt skräddarsydda för att tillgodose ditt företags behov,  kommer med många fördelar: hög effektivitet garanterar effektiv omvandling av överbliven energi. Hög tillverkningskvalitet garanterar att systemet fungerar pålitlig och det utlovar dessutom lång hållbarhet så att du också går plus ekonomiskt.

Värmeväxlare är komplexa högteknologiska komponenter. Flera faktorer såsom medium, flödeshastighet och temperaturskillnader måste tas i beaktande för en CAD-uträkning.

Företag inom olika branscher förlitar sig redan framgångsrikt på individuella lösningar från exodraft.

Helhetslösningar från ett och samma ställe gör processen smidig, bjuder hög kvalitet när det gäller rådfrågning, installation och underhåll, och får dig på så sätt spara in stora summor för ditt företags energikostnader. exodraft är den perfekta samarbetspartnern för stora och små företag, därför att vi med vår erfarenhet vet exakt hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig.

Vilka lösningar passar dina behov?

Kontakta oss gärna och lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp. Genom ett personligt samtal ger vi dig gärna råd för att gemensamt komma fram till den bästa lösningen för just dig.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt