UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Energikostnader

Stora industriella och kommersiella produktioner använder mycket energi, vilket resulterar i en hög grad av uttömd spillvärme. Stigande energipriser får många företag att ompröva sin energianvändning. Att extrahera värmen från den uttömda luften genom ett värmeåtervinningssystem kan kraftigt minska energikostnadskostnaderna samt minska företagets CO 2 -utsläpp.

Systemet för återvinning av spillvärmen kan enkelt installeras ovanpå redan befintliga system och är därför billigare än att ersätta hela värmesystemet. Enheten har dock en avkastningsperiod på cirka ett till ett och ett halvt år. Därför bör man, när man överväger en värmeåtervinningsenhet, beräkna hur mycket av energikostnader som kan sparas in.

För att beräkna de potentiella besparingarna måste olika faktorer beaktas. Följande text beskriver de viktigaste faktorerna för att beräkna värmeenergikostnaderna som kan sparas genom en värmeåtervinningsenhet.

Flödeshastighet för avfallsvärmen

Avfallsvärme kommer typiskt i form av varmluft, rök eller ånga. En viktig faktor är således flödeshastigheten för den uttömda luften. Flödeshastigheten anger volymen eller massan av luft som blir uttömd och avgör det eventuella värdet av den extraherade värmen. Flödeshastigheten beror också på mediet värmen finns i.

Exodraft-2 (2)

Ånga eller varmluft innehåller en annan mängd värme per volym. Ett medium med en högre temperatur än återvinningsmediet (till exempel ingående kalluft) ger ett högre energibesparingsresultat. Ju större skillnaden mellan inkommande och utgående medium är, ju högre blir energibesparingen genom ett system för återvinning av spillvärme.

Slutlig temperatur

Termen “slutlig temperatur” representerar den lägsta temperaturen mediet kan kylas ner till. Om mediet är uttömd luft med en temperatur på ca 190° C, kan den kylas ner till omkring 140° C. Sålunda beror den slutliga temperaturen på mediet, renheten och den ursprungliga temperaturen hos den uttömda luften.

Typ av värmeåtervinningssystem

En annan faktor för att beräkna de potentiella besparingarna i värmeenergi genom ett värmeåtervinningssystem är själva värmeväxlarenheten. Det beror på den specifika miljön som enheten är installerad i, liksom enhetstypen och hur värmen återvinns. Ett direkt värmeåtervinningssystem är det billigaste alternativet. Ett direkt värmeåtervinningssystem är emellertid starkt beroende av den plats det ska installeras på.

Genom ett direkt värmeåtervinningssystem placeras en värmeväxlare mellan de två luftströmmarna och överför värmen från ett medium till det andra. En annan distinktion är mellan en passiv eller aktiv värmeväxlare. En passiv värmeväxlare kräver ingen energikälla. En aktiv värmeväxlare, å andra sidan, behöver extra energi (t.ex. värmepump)

Värmeåtervinningskalkylator

För beräkning av de sparade energikostnaderna genom en värmeåtervinningsenhet måste flera faktorer beaktas och beräkningen kan bli ganska komplex. Artikeln ger dig en översikt över de viktigaste faktorerna som bör granskas och mätas innan ett system kan installeras. Det bästa alternativet är dock att låta en expert mäta de lokala förhållandena och beräkna energikostnadsbesparingarna.

Trendlog-värmeåtervinning

exodraft har många års erfarenhet av att mäta potentiella värmebesparingar och installera värmeåtervinningssystem i olika miljöer. Med det specifika syftet att ge dig den mest exakta översikten över dina nuvarande utsläpp och eventuella besparingar på energikostnader, utvecklade exodraft beräkningsprogrammet OptiCalcHR™.

Kontakta oss nu och få en gratisberäkning utan några krav – vi hittar det bästa värmeåtervinningssystemet för dina specifika omständigheter.

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt