UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Ångvärmeväxlare

I många industrianläggningar förs ångan fortfarande ut genom skorstenen. Värmen och energin den bär med sig går därmed förlorad. Ångvärmeväxlare gör just detta, de använder den annars bortslösade energin och omvandlar den till ett andra medium. Exempelvis använder de värmen som nu kan användas till att värma upp rum och verktyg (m.m.) inom tillverkningen.

Alltså, använd överskottsvärmen från den alstrade ångan för värme och varmvatten. Moderna företag blir alltmer beroende av värmeåtervinning. Ångvärmeväxlare kan användas på utvalda ställen där det alstras stora mängder spillvärme.

En ångvärmeväxlare kan till exempel avsevärt minska den mängd energi som krävs för att värma upp dina lokaler och din tillverkning – oftast kan du spara in den helt.

Med nuvarande topprestanda kan anläggningarna återvinna 96% av den energi som finns i spillvärmen. Detta gör din tillverkning effektivare och mer ekonomisk. Förutom besparingarna av en allt dyrare primärenergi minskar du också utsläppen. Ditt företag sparar inte bara pengar, utan ger också mindre avtryck på miljön.

Rådgör med oss utan köptvång och hitta den produkt som passar ditt företag.

kverneland

Ångvärmeväxlare i detalj

Värmen från ugnar samlar bara ”ånga” under kort stunder. Särskilda ångvärmeväxlare ger rätt detaljlösning för att säkerställa att energin inte går förlorad på grund att regleringen startar för långsamt.

Spillvärmen strömmar genom värmeväxlaren genom ventiler som omges av nedkylingsmedium, så att energin kan absorberas och lagras till en viss nivå tills kontrollen påbörjas. Den här lösningen gör att värmeenergin inte går till spillo.
Den höga koncentrationen av vattenånga i ångorna som alstras av ugnen blir högeffektivt. Ju varmare luften från ugnen är och ju kallare vattnet är, desto större blir effekten.

En sådan direktomvandling i närheten av källan gör ångvärmeväxlaren högeffektiv.

Högkvalitativa lösningar från exodraft kan installeras för att spara utrymme. På grund av dess tillämpning behövs endast en värmeväxlare för flera ugnar.

Avsedd användning av ångvärmeväxlare

I motsats till de lösningar som vanligtvis används inom industrin, såsom rökgas, är upphettningstrycket och ångans temperatur ofta för låg för att kunna omvandlas effektivt.

På grund av mängden producerad ånga, går en stor del av energin ändå oftast förlorad. Med hjälp av en värmekompressor är det möjligt att utnyttja den återstående värmeenergin och överföra den till ett annat medium för vidare användning.

Den värmeenergi som erhålls används oftast till inomhusvärme och vatten.

Utöver en betydande minskning av energiförbrukningen finns det också andra fördelar med värmeåtervinning inom industrin.

Oavsett om det är ett större värmeaggregat eller ett nytt kylaggregat så kan värmeåtervinning hjälpa vid båda och ibland till och med ersätta vissa maskiner. Investeringen i en ångvärmeväxlare är särskilt värdefull om det handlar om stora temperaturskillnader.

exodraft tillhandahåller också speciallösningar som omvandlar även små skillnader till användbar energi. Detta kan uppnås genom extremt hög effektivitet och låga strömförluster.

Ångvärmeväxlare i praktiken

Det största användningsområdet för ångvärmeväxlare är ugnar av det slag som finns i bagerier. Även bryggerier använder ånga får att förvärma vörten. I motsats till värmeväxlare som installeras i rökskåpet är effekten av den här metoden betydligt högre.

Av den anledningen är många av de industrier som alstrar ånga redan beroende av värmeväxlare från exodraft. Till exempel använder pappersindustrin torkcylindrar som värms upp med enorma mängder ånga.

Denna energi lagras tillfälligt på plats och kan därför även tas upp när inget papper produceras.

Fördelarna med återvinningssystem är uppenbara: primärenergi från elleverantören blir ständigt dyrare. Priserna är rörliga och ofta svåra att beräkna.

Genom att spara med hjälp av värmeåtervinning från ånga blir ditt företag självständigt. Användningen av den energi som redan finns att tillgå i företaget minskar avsevärt behovet av primärenergi.

Genom att förbättra energibalansen minskar även koldioxidutsläppen. Förutom att spara energi är en ångvärmeväxlare i industrin också miljövänligt, därför är det klokt med en snar övergång till värmeåtervinning.

En kombination av värmeåtervinning från rökgas och ånga kan kraftigt minska företagets energiförbrukning. Tillsammans med en ackumulatortank bildas tillräckligt mycket värmeenergi för värme och varmvatten även när ugnen inte används. I de flesta fall man helt göra sig av med de externa värmeaggregaten.

Hög säkerhet, enkelt underhåll

Eventuella investeringar kan sparas. Man slipper driftskostnader för dyra extravärmare. Att köpa en ångvärmeväxlare från exodraft betalar tillbaka sig på mycket kort tid.

Enkelt underhåll och långa intervaller är särskilt viktiga inom livsmedels- och dryckesindustrin.

exodraft ångvärmeväxlare kan enkelt sköljas med vatten genom serviceluckor. Växlarna rengörs individuellt, och full effekt kan åter uppnås.

Säkerheten garanteras av exodrafts beprövade teknik och många års erfarenhet. Värmeväxlaren skyddas sålunda mot överhettning.

Lita på proffsen

Med vårt kunnande inom värmeväxlare är exodraft din kunniga samarbetspartner när det gäller kompletta lösningar för värmeväxlare och värmeåtervinning från ånga. Det innebär att du får allt från ett och samma ställe och bara har en kontaktperson för hela värmeåtervinningsprocessen. Så om något händer behöver du inte leta igenom långa telefonlistor, utan vet direkt vem du ska kontakta. Vi på exodraft är experter inom området och känner väl till de olika ångvärmeväxlarna. Ännu viktigare, med all vår erfarenhet vet vi exakt vad som är bäst för just ditt företag. Vilken lösning är mest förnuftig för din del? 

Kontakta oss gärna eller lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp.

Genom ett personligt samtal ger vi dig gärna råd för att komma fram till den bästa lösningen för just

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt