UK_flag DK_flag DE_flag cookies_logo
info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer

Om värmeåtervinning

Om värmeåtervinning

Här kan du läsa på och få guidning bland alla våra värmeåtervinnings-lösningar och -produkter.

Avgasvärmeväxlare

Avgasvärmeväxlaren använder spillvärmen som genereras vid energialstring i form av rökgas. För att effektivt utnyttja den tillgängliga värmeeffekten används återvärme från dessa avgaser för att tillsätta den till ett andra medium – till exempel värmevatten. Genom att använda den för återvinning. kan den befintliga restvärmen reduceras avsevärt.

Läs mer >>

RÖKGASVÄRMEVÄXLARE

Energi blir dyrare och dyrare. Varken privata hushålla eller industrianläggningar klarar sig utan värmeenergi, och besparingar är därför svåra att genomföra på grund av det ökade energibehovet. Följaktligen måste man hitta andra besparingssätt. Det viktigaste är effektiviteten. Ett sätt som också är kostnadseffektivt är rökgasvärmeväxlare.

Läs mer >>

VÄRMEÅTERVINNING FRÅN RÖKGASER

Många industrianläggningar släpper ut rökgaser från gasturbiner, pannor och förbränningsgeneratorer utan att dra nytta av dem. Men den här förspillda energin kan oftast utnyttjas genom värmeåtervinning från rökgaser.

Läs mer >>

RÖRVÄRMEVÄXLARE

Värmeenergi kan överföras från en energikälla till en annan via en tubvärmeväxlare. Värmen hos det uppvärmda mediet överförs till kylmediet. Medierna separeras från varandra i värmeöverföringsprocessen och kan inte sammanblandas med varandra. Medierna utgörs mestadels av vätskor men kan även vara gaser. Effekten av värmeöverföringen beror på mediernas temperaturskillnad.

Läs mer >>

PLATTVÄRMEVÄXLARE

En plattvärmeväxlare är en speciell typ av värmeväxlare, som kan överföra den termiska energin hos en vätska till ett annat medium. En plattvärmeväxlare består av skikt och vågformade plattor. Mellan de olika lagren av plattor finns luckor som tillåter de olika medlen att strömma igenom.

Läs mer >>

ÅNGVÄRMEVÄXLARE

I många industrianläggningar förs ångan fortfarande ut genom skorstenen. Värmen och energin den bär med sig går därmed förlorad. Ångvärmeväxlare gör just detta, de använder den annars bortslösade energin och omvandlar den till ett andra medium. Exempelvis använder de värmen som nu kan användas till att värma upp rum och verktyg (m.m.) inom tillverkningen.

Läs mer >>

INDUSTRIELLA VÄRMEVÄXLARE

Industriella värmeväxlare har till uppgift att åstadkomma utbyte av värmeenergi, som annars skulle gått förlorad, mellan två olika medier. Detta möjliggör enorma besparingar när det gäller kostnader för förbrukningen av primärenergi och sparar därmed in på kostnaderna för uppvärmning och/eller tillverkningsprocesser.

Läs mer >>

VÄRMEÅTERVINNING INOM INDUSTRIN

Att spara energikostnader är centralt för många företag. Energibehovet ökar ständig, och energikostnaderna växer exponentiellt. Därför blir värmeåtervinning allt viktigare inom industrin. Med dagens teknik kan mer än 16% av energikostnaderna sparas in.

Läs mer >>

Energikostnader

Stora industriella och kommersiella produktioner använder mycket energi, vilket resulterar i en hög grad av uttömd spillvärme. Stigande energipriser får många företag att ompröva sin energianvändning. Att extrahera värmen från den uttömda luften genom ett värmeåtervinningssystem kan kraftigt minska energikostnadskostnaderna samt minska företagets CO 2 -utsläpp.

Läs mer >>

RÖKGASÅTERVINNING

Rökgas är en blandning av uttömd förbränningsgas, som genereras främst genom industriella ugnar , pannor och stora produktionsanläggningar i industriella komplex. Rökgas ses normalt som en avfallsprodukt från företag och blir därför uttömt i miljön utan att dra fördel av alla dess fördelar. Således försvinner värdefull energi i form av värme företagets CO²-utsläpp kan stiga.

Läs mer >>

Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential

Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt