exodraft a/s Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr SE-302 94 Halmstad Tel: 08-5000-1520
heatrecoveryservice

VÅR SERVICE, DIN TILLFREDSSTÄLLELSEOur service at exodraft heat recovery systems: servicegrafikdanish

Everything from one place

 • Att mäta och analysera skorstenssystem som grund för beräkning av värmeåtervinningseffektivitet:
 • Planering för eftermontering och nya installationer
  • Skorstenssystem
  • Mekanisk skorstensdrag
  • Värmeåtervinning
  • Styrmekanism
  • Ansluta vatten
 • Projektplanering med alla inblandade parter
 • Omfattande idrifttagning
 • Service och underhåll
 • Inspektion och kalibreringsservice
 

exodraft analyserar, planerar och designar både befintliga och helt nya installationer. Tillsammans med både interna och externa individer realiserar vi ditt projekt och hjälper dig genom alla faser av projektet.